‘Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht’…

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden,…’ (Uit 2 Korintiërs uit het 9e vers) *

Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatsten tijd.‘ (Uit 1 Petrus 1 vers 5)

Geciteerd: Zó volgt het een op het ander: op het Woord volgt het geloof, op het geloof volgt de nieuwe geboorte (1), op de nieuwe geboorte volgt het leven der hoop, zodat wij de beloofde zaligheid met volkomen zekerheid verwachten. Daarom heeft Petrus hier goed christelijk gesproken, dat het door het geloof moet gebeuren en niet door werken die wijzelf hebben gedaan.
Waar God (naar Zijn belofte) het geloof werkt (heel gewoon door inzet en gebruik van de ons daartoe gegeven ‘middelen’ – AJ), daar zál de mens opnieuw geboren worden (1) en een nieuwe schepping worden, daar zullen dan uit de natuur der zaak (die dus geestelijk is!) enkel goede werken op het geloof volgen. Daarom mag je niet tegen een christen zeggen: ‘Je moet dit of dat werk doen!’ Want dat doet een gelovige al uit zichzelf zonder dat dit hem of haar bevolen is, enkel goede werken. Maar dát kun je beter tegen hem of haar zeggen: dat ze zichzelf niet bedriegen (2) mogen met een verzonnen en ingebeeld geloof.
Daarom laat die waardeloze praters varen, die je veel over (hun) goede werken (of aanpak) kunnen vertellen, wat tenslotte toch niet meer dan puur schuim en nutteloos gezwets is [ondanks allerlei wereldwijsheid en kunde die ze bezitten en kunnen ‘etaleren’ – (AJ)].
Tegen zulke mensen zegt Paulus: ‘Ik zal tot u komen, en zal niet vragen naar de woorden van hen die opgeblazen zijn, maar naar de kracht, want het Rijk van God bestaat niet in woorden maar in kracht‘ (vgl. 1 Korintiërs 4 vers 19 vv). Waar nu de kracht van God niet is (of wordt tegengestaan – AJ), daar is ook geen oprecht geloof en daar zijn ook geen goede werken. (3)

(1) De Doop (één van de ons geschonken middelen) wordt in Titus 3 vers 5 ‘het bad der wedergeboorte’ genoemd. Onze wedergeboorte is daarmee vast en zeker aan ons toegezegd en bezegeld, niet door mensen, maar door onze Drie-Enige God Zelf. Dát zullen we in geloof aanvaarden. De vaste grond van onze Doop ligt niet in ons geloof of dat van de ouders, maar in onze belovende God Zelf.
(2) Zie 1 Korintiërs 3 en m.n. daaruit de verzen 18-22 en ook 4.
(3) Denk aan de rijke jongeling en wat Jezus zei: Alle dingen zijn mogelijk voor God. Daarmee verwees Hij onmiddellijk naar de kracht en het werk van de heilige Geest in mensenharten. Daarom – al schijnt dat wat Jezus van ons vraagt ons heel moeilijk, het is het toch niet, want voor de heilige Geest is het geen probleem, en Die is ons vast en zeker toegezegd. Laten wij Hem dan niet bedroeven en uitblussen door Hem te weerstaan.

* Graag wil ik dit met een voorbeeld illustreren. Toen een vroegere predikant de laatste jaren voor zijn emeritaat bereikte in onze gemeente, werd er wel gezucht en toen hij met emeritaat ging klonk er bij menigeen een zucht van opluchting, en dat vanwege de hoop en verwachting dat een nieuwe (jongere) predikant toch (veel) beter in staat zou zijn en blijken om onze kerkjeugd ‘te bereiken’ – dan zo’n bijna-emeritus – en ook beter in staat om ook mensen van buitenaf aan te trekken.
Op dit soort gedachten en woorden van ouders en leidinggevenden zullen we echter toch altijd weer Bijbels fundamentele kritiek hebben te laten horen (in/aan gezinnen en gemeente). Want wanneer God de in zichzelf zwakke woorden van een zichzelf zwak en tekortschietend wetend emeritus predikant wel wil zegenen, maar die van een jongere ‘beter bespraakte’ predikant niet (vooral wanneer hem zoveel lof wordt toegezwaaid en dáár onze verwachting van is) dan is alle menseninspanning tevergeefs! (Zie o.a. Psalm 127 vers 1) En die fundamentele kritiek op dat soort verkeerde gedachten, kan beslist niet worden ‘weggewuifd/weggewerkt’ met allerlei cijfers over groei van de gemeente ten tijde van opvolgende predikanten en vanwege uit zulke gedachten voortkomend en daarop stoelend kerkenraadsbeleid! We zullen zelfs dat soort gebruik en toepassing van cijfers en statistiek in een gemeente geheel hebben na te laten! (Zie de inhoud van de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring!)

Mee n.a.v thema EO-jongerendag en verkondiging vanochtend in de samenkomst van onze gemeente (NGK ‘De Ontmoeting’, Barneveld)
Bron citaat: Maarten Luther – Vrees niet, geloof alleen – Dagboek over het geloof’ – Samengesteld, ingeleid en vertaald door H.C. van Woerden sr. – 2019, Den Hertog BV., Houten
(Citaat/overdenking van 12 juni)

Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes.‘ (Uit Titus 3 het 5e vers)

Bron afbeelding: Pin on Faith

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s