‘Die in de kracht Gods bewaard worden…’

Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd‘ (Uit 1 Petrus 1 vers 5)

Geciteerd 1: Petrus benadrukt hier ook de kracht van God: ‘U wordt door de kracht van God bewaard tot zaligheid.’ En wel daarom: er zijn veel mensen die, wanneer zij van het Evangelie horen dat alleen het geloof zonder de werken rechtvaardig maakt, gelijk erop afkomen en zeggen: ‘Ja ik geloof ook.” Ze denken dat hun eigengemaakte gedachte óver het geloof het geloof zelf is.
Nu hebben wij het uit de Schrift zó geleerd”: dat we het minste werk niet kunnen doen zonder Gods Geest. Hoe zouden we dan door onze eigen kracht het hoogste werk doen, namelijk geloven.

Geciteerd 2: Wat is het echter wat Petrus zegt: u wordt door de kracht van God bewaard tot zaligheid? Wat bedoelt hij daarmee? Het geloof is zo’n gevoelig en kostbaar ding – in ons gewerkt door God kracht, die bij ons is en die ons vervult – dat het ons een juist en duidelijk begrip geeft over alle dingen die tot de zaligheid behoren. Daardoor zouden wij alles op aarde kunnen onderscheiden en kunnen zeggen: Deze leer is rechtzinnig, dát is een dwaalleer; deze leefwijze is goed, die niet; dit werk is goed en gepast, dat is verkeerd. En wat zo iemand vaststelt, dat is goed en waar, want hij kan niet bedrogen worden. Hij wordt immers daarin bewaard en beschermd en is een rechter over alle leringen. (1).

Geciteerd 3: Gods kracht moet aanwezig zijn en in ons werken, om ons het geloof te geven. Zoals Paulus het ook zegt: ‘Opdat u zou weten wat de overvloedige grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht‘ (vgl. Efeziërs 1 vers 17vv).
Niet alleen is het Gods wil, maar ook een Goddelijke kracht die Hij aan ons ten koste legt. Want wanneer God het geloof werkt in de mens, dan is het zeker zo’n groot werk als dat Hij hemel en aarde opnieuw zou scheppen.

(1) Zie o.a. 1 Korintiërs 2 de verzen 10-13.

Leestips: Efeziërs 1 : 15-23, 1 Petrus 1 : 1-12 en 1 Korintiërs 2.

Bron citaten 1 en 3: ‘Maarten Luther – Vrees niet, geloof alleen – Dagboek over het geloof’ – Samengesteld, ingeleid en vertaald door H.C. van Woerden sr. – 2019, Den Hertog BV., Houten
(Citaat/overdenking van 11 juni)
Bron citaat 2: “Als goud door vuur beproefd – Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen – – Samengesteld, ingeleid en vertaald door H.C. van Woerden sr. – 2020, Den Hertog BV., Houten

Laat niemand zichzelf bedriegen…’ (Uit 1 Korintiërs 3 vers 18)

Er staat ook geschreven: “De HEER kent de gedachten van de wijzen: Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.” Niemand moet van u zich moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u, of het nu Paulus, Apollos, Kefas (Petrus) is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.‘ (Uit 1 Korintiërs 3 de verzen 20-23)

Bron afbeelding: Inspirational Bible verse Images – Knowing Jesus

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s