‘Twijfel aanpraten of af ‘leren’*…

* Weerstaan en weerleggen met Gods Woord.

‘En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods beloften; zijn geloof verloor hij niet, integendeel hij werd er in gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was er van overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij had beloofd, en dát werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ (Zie onderaan vervolg van tekst uit Romeinen 4)

de Heilige Geest op de mond slaan

Geciteerd: Dit is de ware heilzame leer van het christelijk geloof, namelijk dat de gewisse verzekering en dit getuigenis van de Heilige Geest in het hart moet zijn, zodat het geheel niet twijfelt dat wij door Christus Gods kinderen zijn, vergeving van zonden en het eeuwige leven hebben. (1)
Bovendien dat wij ook zullen weten dat God met alle ernst dit geloof eist, en verbiedt om hieraan te twijfelen. Namelijk als Hij zegt: ‘Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God getuigd heeft van Zijn Zoon’ (vgl. 1 Johannes 5 vers 10).
Hiermee is de leer van hen (2), die hiertegen zonder schaamte voorgeven dat het juist goed is als je twijfelt, en dat een christen zelfs moet (!) twijfelen aan de genade, op een geweldige manier (namelijk op grond van Gods Woord – AJ) de bodem in geslagen.
Ze leren dus in feite: dat het goed is Gods getuigenis niet te geloven!
Dit is (dus) niet anders dan God voor een leugenaar houden, de Heere Christus lasteren en te schande maken en de Heilige Geest op de mond slaan. En op deze manier wezenlijk en waarachtig de mensen tot onvergeeflijke zonden en lastering tegen de Heilige Geest brengen en daarin vastmaken, zodat ze tot de duivel moeten varen en geen heil of troost van hun zaligheid ooit zullen hebben.

(1) Zie Johannes 3 de verzen 18-21.
(2) Luther schrijft hier: de pausgezinden.

Opgemerkt: Helaas heb ik de afgelopen jaren nogal eens gehoord dat in de verkondiging (jongeren en daarmee ook heel gemeente) twijfel wordt goedgepraat en zelfs ook ‘aangepraat’.

Bron citaat: ‘Maarten Luther – Vrees niet, geloof alleen – Dagboek over het geloof’ – Samengesteld, ingeleid en vertaald door H.C. van Woerden sr. – 2019 Den Hertog BV., Houten.
(Citaat/overdenking van 7 juni)

En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in Hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt; Hij werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.‘ (Uit Romeinen 4 de verzen 19-22 [bovenaan] en 23-25)

Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
(Uit 2 Timoteüs 2 uit de verzen 14-26 vers 15)

Bron afbeelding: King James Bible Online

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s