Over ballonnen, alcohol en vervuld raken met de Geest…

‘…maar wordt vervuld met de Geest…’ (Uit Filippenzen 5 vers 18)

Opgemerkt 1: Vanochtend werden er ballonnen gebruikt bij het kindermoment om iets duidelijk te maken over het vervuld zijn (raken) van de Geest en de uitwerking daarvan in ons leven. Een aantal kinderen werd gevraagd om op het podium een ballon op te blazen en toen ze dat gedaan hadden, werd hen gevraagd om de ballon los te laten. Zoals u begrijpt vlogen ze alle kanten op…
Bij dit gebruikte ‘ballonnenbeeld’ kwamen bij mij nog de volgende gedachten op: De ‘natuur van de ballon’ (het ballonmateriaal) heeft de neiging om de lucht (wind/Wind) naar buiten te drijven en die kracht die de ballon zelf uitoefent, die brengt de ballon naar welke willekeurige (onvoorspelbare) plek dan ook. Wanneer wij werkelijk zouden willen drijven op de wind (Wind!) en ons door de Wind laten bewegen naar waar Hij ons hebben wil, dan zouden we een knoop in het ‘ventiel’ van de opgeblazen ballon moeten leggen en pas dán zouden we lichtjes kunnen zweven op de Wind . Maar zo’n gemakkelijke reis is nu juist niet wat de Wind ons belooft en met ons voor heeft! De Wind wil ons juist binden aan het Woord en aan de andere door Hem aangereikte middelen (Bijbellezen, gebed, kerkgang, bediening en gebruik van de Sacramenten, ons christelijk samenleven) en dat plaatst ons allen zo heerlijk náást elkaar in de gemeente van onze Heer, waardoor wij allen met beide voeten op dezelfde vaste Grond staan en niemand reden heeft om zich tegenover de ander ‘op te blazen’ bijv. vanwege vermeende mate van ‘vervuld zijn (geraakt) van de heilige Geest’ (of dat oordeel nu jezelf betreft of dat over een ander). Want ook dat ‘vervuld raken’ is voluit genadewerk van God in iemands leven. Geen mens kan zich verheffen boven of denigrerend doen over ‘de kleinste in het Koninkrijk van God’! (Zie Lukas 7 vers 28 en 1 Korintiërs 1 vers 31 en 4 de verzen 6-7)

Opgemerkt 2: In de dienst werd ook gevraagd wat de uitwerking van alcohol is op ons lichaam en dat n.a.v. Efeziërs 5 vers 18. Wat ik zelf hierbij nog wil opmerken, dat is dat alcohol bij ons bepaalde innerlijke grenzen/begrenzingen/weerstanden verlaagd en doorbreekt, waardoor wij dingen gaan doen die we anders niet (zo gauw) zouden doen. En dat is vaak niet in het ons voordeel of dat van een ander…
Nu wil de Geest ook allerlei innerlijke grenzen/begrenzingen/weerstanden bij ons wegnemen, maar dat wil Hij beslist doen door dat hele gewone gebruik van de ons geschonken middelen (zie het eerder genoemde rijtje).
En daar kunnen we alleen maar blij mee en dankbaar om zijn! Want zo mogen we dus op heel eenvoudige – voor iedereen ‘haalbare manier’ ons inspannen om steeds meer vervuld te raken met de Geest. Dagelijks leven van Gods Woord en kinderlijk dankbaar spreken met Hem kan daarbij niet gemist worden.

Opgemerkt 3: De laatste opmerking brengt me ook bij ons bidden om vervuld te mogen worden met de heilige Geest. Wij weten van ons bidden dat ook dat door de Geest in ons opgewekt en gewerkt wordt. En ook dat God al weet wat wij nodig hebben en wat goed (het beste) voor ons is, nog voordat we Hem gevraagd hebben. Daarom is het eenvoudige Onze Vader gebed een gebed dat iedere gelovige dagelijks kan en dient te bidden. Juist ook omdat er gebeden wordt om de komst van Zijn Koninkrijk, de heiliging van Zijn Vadernaam en dat Zijn (goede) wil geschieden zal in ons leven. En omdat we met de bede om ons ‘Dagelijks Brood’, bidden om de (vergevende) liefde en (milde en onderscheidende) wijsheid van onze Heer Jezus Christus door de kracht van de heilige Geest, mogen we vast en zeker vertrouwen [=geloven], dat al deze bedes ook weer gehoord zijn en verhoord worden na ons amen op dit gebed; En ook dat al die andere dingen (voedsel, kleding, onderdak, etc.), die toch ook nodig zijn wanneer we daadwerkelijk praktijk willen maken van Jezus’ opdracht ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid‘ ons zullen worden ‘toegeworpen‘. (zie Matteüs 6!)

Aanvullend: In de dienst kwam ook nog een met de ‘Geest vervulde kerk’ ter sprake en daarmee kan alleen bedoeld zijn een met de Geest vervulde gemeente. We zullen bij Gods Woord te rade moeten gaan om te weten te komen of en wanneer en hoe we tot zo’n oordeel over een gemeente zouden kunnen komen. We kunnen lezen hoe Paulus God dankt voor wat aan de leden van de gemeente in Korinthe geschonken is (in 1 Korintiërs 1 de verzen 4-9) en toch begrijpen we uit wat er nog volgt dat deze gemeente nog heel wat te leren heeft om de heilige Geest die ruimte te geven in eigen leven en in het samenleven van de gemeente, dat wij dat ‘vervult met de Geest’ maar niet zo zouden kunnen uitspreken over deze gemeente. En wanneer we letten op het onderwijs van onze Heer in Zijn brieven aan de zeven gemeenten (Openbaring 2 en 3), dan lezen we daar over een gemeente die een goede naam had, maar die meer verguld was met zichzelf, dan dat ze vervult was met de heilige Geest. En een gemeente – die van Filadelfia – die geen kritiek te horen krijgt, daarvan horen we toch vooral wat onze Heer Zelf daar gedaan heeft en nog doen zal. En de lof die ze daar te horen krijgen heeft te maken met hun goed luisteren naar wat Hij gezegd heeft.

N.a.v. een en ander dat in de ochtenddienst van NGK ‘De Ontmoeting’ (JFC, Barneveld) aan de orde kwam.

En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles en weest elkaar onderdanig in de vreze van Christus.‘ (Uit Efeziërs 5 de verzen 18-21)

Bron afbeelding: Redeeming God

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s