‘De bruid heeft alles wat de Bruidegom heeft’…

En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God, Zijn Vader; Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’ (Openbaring 1 vers 6)

Geciteerd: Als wij vragen of Petrus onderscheid maakt tussen de geestelijke en de burgerlijke stand, dan is het onmogelijk te ontkennen dat Petrus hier spreekt* over alle christenen zonder onderscheid. Daarom is het duidelijk dat Petrus niets over een speciale priesterstand zegt, die alleen aan de geestelijkheid zou zijn voorbehouden. Daarom zijn deze bisschoppen niets anders dan Sint-Nicolaasbisschoppen. Zoals hun priesterschap is, zo zijn hun wetten, offers en werken. Daarom hebben alleen zij het heilige en geestelijke priesterschap, die echte christenen zijn en op de levende Steen gebouwd zijn (vgl. 1 Petrus 2 vers 5).
Want omdat Christus de Bruidegom is en wij de bruid zijn, heeft de bruid alles wat de Bruidegom heeft, en dat wederkerig. De bruid geeft zich en alles wat zij heeft en de Bruidegom geeft ook Zichzelf en alles wat Hij heeft.
Nu is Christus de Hogepriester door God Zelf gezalfd. Eerst heeft Hij Zijn lichaam voor ons geofferd, wat het hogepriesterschap is. Daarna heeft Hij aan het kruis voor ons gebeden. In de derde plaats heeft Hij het Evangelie verkondigd en alle mensen onderwezen om God en Hem [=Christus] te kennen. Deze drie ambten heeft Hij ook aan ons allen gegeven. Daarom, omdat hij Priester is en wij Zijn broeders en erfgenamen zijn, hebben alle christenen macht en bevel dat zij prediken en voor God treden; dat is dat de een voor de ander bidt, en dat zij zichzelf aan God opofferen.
* In 1 Petrus 2 de verzen 1-10.

Bron citaat: ‘Maarten Luther – Vrees niet, geloof alleen – Dagboek over het geloof’ – Samengesteld, ingeleid en vertaald door H.C. van Woerden sr. – 2019 Den Hertog BV., Houten
(Citaat/overdenking van 4 juni – ‘Het priesterschap van alle gelovigen’)

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers: “Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen leugens of laster over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar Hij keert Zich tegen wie kwaad doen.”‘ (Uit 1 Petrus 3 de verzen 8-12)

Bron afbeelding: The Consacrated Woman

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s