Voor wie kwam en stierf Jezus (eigenlijk)?

Alleen voor Zijn beste vertegenwoordigers hier op aarde?

Zing voor de HEER, prijs Zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.
(Psalm 96 vers 2)

Geciteerd: De profeet Jesaja heeft het al voorspeld: Jezus, de Messias, de dienaar van de HEER, zal er voor zorgen dat het recht overwint. Niet door alle schijnwerpers op zichzelf te richten of op de toenmalige kerkleiders of door hen juist met veel bravoure de loef af te steken, maar door op een rustige manier onderwijs te geven (1), mensen die het moeilijk hebben (het geknakte riet, met een gebroken geest) of die kampen met geloofstwijfel (de kwijnende vlam) te helpen, en uiteindelijk te sterven aan het kruis. Ook voor ons. Danken wij Hem daar dagelijks voor?

Grote mensenmassa’s volgden Hem en Hij genas hen allen. Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie Hij was. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: Hij is de dienaar Die Ik Mij gekozen heb, Die Ik liefheb en in Wie Ik vreugde vind. Ik zal Hem vervullen met Mijn Geest, aan alle volken zal Hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat Zijn stem niet verheffen. (1) Het geknakte riet breekt Hij niet af, noch dooft Hij de walmende vlaspit, totdat het recht dankzij Hem overwint. Op Zijn Naam zullen alle volken hun hoop vestigen.‘ (Uit Matteüs 12 uit de verzen 15-21)

Opgemerkt: Matteüs merkt op dat Jezus voorging in hun (!) synagoge(n) (zie o.a. Matteüs 12 vers 9). Anders dan de tempel beschouwden de kerkleiders de synagoge(n) als hún terrein.* En ze wilden Jezus daar niet meer hebben o.a. omdat Hij de door hen vastgestelde tradities en regels overtrad. Ze wilden Hem ‘opruimen’ zo staat er. En daarom moest Jezus ‘uitwijken naar elders’.

* En is dat binnen de kerken en gemeenten in onze tijd anders? De ‘kerkleiders’ gedragen zich daar als regel als de beste vertegenwoordigers van God, die het daar voor het zeggen hebben en niet als (alleen maar) dienaars van het Woord, die zich liever laten verbannen, dan dat ze anderen ‘de synagoge’ uitzetten.

(1) Vandaar, in navolging van Zijn optreden, die heel gewone zondagse samenkomsten van de gemeente waar het Evangelie verkondigd en de sacramenten bediend (uitgedeeld) mogen worden! Dus zonder allerlei kerkelijk vertoon op straat of brieven aan de overheden of ‘Nashville-verklaringen’.

Leestip: Psalm 96 en Matteüs 12.

N.a.v. dagopeningen vandaag (zaterdag 7 mei 2022) en ook het besluit dat de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) op 22 april op hun generale synode namen, namelijk dat ook in samenwerkingsgemeenten vrouwen geen diaken, ouderling of dominee kunnen/mogen zijn.’

Bron citaat: Dag in Dag uit 2022 – Meditatie zaterdag 7 mei – Leger des Heils | Ark Media
Eerste Bijbeltekst (uit Psalm 96): Tijd met Jezus – Meditatie zaterdag 7 mei – ds. Jos Douma

Bron afbeelding: Prayerdemic Prayers – Penny Cook

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s