‘De dwaasheid van onze verkondiging’…

Want zoals God in Zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en heeft Hij besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging.‘ (Uit 1 Korintiërs 1 vers 21)

Geciteerd: ‘Komt er een robot-dominee die beter preekt dan een mens ooit kan? Nog even en robots kunnen door hun bijna oneindige toegang tot de kennis en de wijsheid van eeuwen, doeltreffendere antwoorden geven dan mensen ooit kunnen.’

Opgemerkt 1: Dan krijgen we dus een robot-voorganger (die in serie gemaakt kan worden) die al onze predikanten en theologen met een hoogwaardige academische opleiding vervangt. En dan kan en mag die robot natuurlijk direct ook overal als prediker worden ingezet, want elke gemeente verdient natuurlijk niet minder dan de hoogst gekwalificeerde predikant/voorganger op kansel of podium. (1) Het predikantentekort is daarmee dan straks ook in één klap opgelost en ook de discussie over vrouwen op de kansels/podia is er mee afgelopen. Tel uit je winst!

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen. Waar is de wijze, waar is de Schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in Zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en heeft Hij besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het zwakke van God is sterker dan de mensen.‘ (Uit 1 Korintiërs 1 de verzen 18-25)

Opgemerkt 2: De centrale boodschap van het Evangelie is zo eenvoudig dat een kind het kan begrijpen en ook ongeschoolde heidenen konden die vatten (zie 1 Korintiërs 1 de verzen 26-31). En God wil het doorgaande onderwijs van zijn Woord zegenen en dat niet met behulp van de meest knappe Schriftgeleerden en allerlei door hen opgestelde geschriften, want dan zou de eer voor Gods werk zoals Hij dat wil werken door Zijn Woord en Geest toch nog weer naar mensen gaan. Van zowel Timoteüs en Titus lezen we dat ze zich niet konden laten voorstaan op hun grote belezenheid en geleerdheid. Het onderwijzen van Gods Woord en het leiden van een gemeente hadden ze geleerd in de praktijk van de apostelen en hun medewerkers en Paulus roept de gemeenten op hen daarvoor de erkenning te geven die daar ‘Bijbels gezien’ bij past en hij roept Timoteüs en Titus op om zich niet te laten wegzetten door mensen die vinden dat ze niet genoeg ‘in hun mars’ hebben (zie 1 Timoteüs 4 de verzen 11-16 en Titus 2 vers 15)

(1) ‘De toekomst van de universiteit én de kerk als geheel is gebaat bij een draagkrachtige en toekomstbestendige theologie. Bovendien vragen maatschappelijke vraagstukken om theologische doordenking en beantwoording van existentiële vragen en problemen. Daarvoor zijn predikanten en theologen nodig met een hoogwaardige academische opleiding.’ Door zich op een nieuwe plek te vestigen wil de PthU hieraan een extra impuls geven.
(Bron citaat (1): De Waarheidsvriend – ‘PthU besluit tot het voornemen Utrecht als nieuwe vestigingsplaats te kiezen’ – Kerknieuws)

Bron citaat: ND – ‘Een robot-dominee die beter preekt dan een mens ooit kan. Dat is de toekomst. Maar willen we dat?’ – door ds. Dick Schinkelshoek

Bron afbeelding: Cartoon | Lectrr

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s