‘What would Jesus do?’

‘Ondanks de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals u bekend is, in Filippi te verduren hadden, vonden we in vertrouwen op onze God de moed u bekend te maken met het Evangelie. Onze oproep berust niet op een dwaling, op oneerlijkheid of bedrog. Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het Evangelie heeft toevertrouwd – niet om mensen te behagen, maar God, Die de mensen doorgrondt.
U weet dat we u nooit naar de mond hebben gesproken en dat onze woorden nooit een dekmantel voor onze hebzucht waren. God is onze Getuige. We hebben ook niet geprobeerd de gunst van mensen af te dwingen, niet bij u en niet bij anderen. Hoewel we ons als apostelen van Jezus Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert.‘ (Uit 1 Tessalonicenzen 2 de verzen 2-7)

Geciteerd: Zou Jezus korte metten maken met het spektakel dat The Passion heet? Volgens Reina Wiskerke kun je dat niet uitsluiten. En dat levert haar een dilemma op.

Opgemerkt: Bij het spektakel rond De Passion ons de vraag voorleggen ‘What would Jesus do?’ daar komen we geen stap verder mee. Wat we weten uit Gods Woord, dat is dat geen van de apostelen ook maar iets in die richting de gemeenten hebben voorgesteld en ook onze Heer Jezus Christus geeft in Zijn brieven aan de zeven gemeenten geen enkel advies om iets op touw te gaan zetten waarmee in de Romeinse steden aandacht gevraagd kan worden voor Zijn kruisweg en kruisiging in Jeruzalem.
Waar de gemeenten wel toe aangespoord worden dat is om ‘vervuld te worden van de heilige Geest’. Dus leden van de gemeente van Jezus Christus, die de heilige Geest als zeker ‘onderpand’ (1) ontvangen hebben, moeten zich ook nog laten vervullen – vol worden! – van de heilige Geest. En dat is beslist nog wat anders dan het hebben van een verlangen naar meer van de heilige Geest! (2)
De enige weg om vervuld te worden van de heilige Geest is de weg die de apostelen de gemeenten hebben gewezen en voorgeleefd! En dat is de weg van de trouwe ‘kerkgang’, van het je wekelijks stellen onder de bediening van het Woord en van de Sacramenten. Alleen via die weg geven wij de heilige Geest de gelegenheid om steeds meer vervuld te worden van Hem. Beetje bij beetje moet hij heel ons hart en leven veroveren. Allerlei schotten en dammen en sluiswanden en andere obstakels, die dat vervuld worden van Hem in de weg staan, daar moeten we door Hem aan ontdekt worden en we zullen Zijn werk daarin niet tegenstaan door onverschilligheid, door liefde tot de wereld, maar we zullen ons met vreugde begeven naar Gods huis en ons ook dagelijks geven aan Woord en gebed om Hem dat werk in ons te laten doen.
Dat klinkt helemaal niet groots en dat is het ook niet en dat hoort het ook helemaal niet te zijn. Wij moeten juist kleiner en zwakker worden om Gods kracht door te laten werken in onze levens. En daar kunnen we zeker geen spektakel van of over maken!

(1) Zie o.a. 2 Korintiërs 1 vers 21.
(2) Dat ‘verlangen naar meer van de Geest’ daar kunnen we zelf nog weer goede sier mee maken en bewegingen voor oprichten en conferenties mee vullen. Maar als er Iemand is die niet nalatig is in Zijn werk, dan is het de heilige Geest. We lezen over gemeenten waarvan de leden in de tijd van hun ‘eerste liefde’ de Geest veel ruimte gaven in hun leven (zie o.a. wat daarover geschreven staat in Hebreeën 10 de verzen 32-39) , maar dan kunnen er allerlei moeiten en tegenslagen of verleidingen komen die maken dat we toch weer allerlei obstakels gaan opwerpen en dat de heilige Geest niet meer die ruimte krijgt als voorheen. In Hebreeën 12 en 13 en ook in de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring (m.n. Openbaring 2 de verzen 4-5, 3 de verzen 1-5 en 1-21 ) kunnen we lezen en leren hoe de gemeenten dan aangespoord worden om vol te houden en dat gebeurd met diep ernstige woorden!

Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze Redder, openbaar geworden en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die Hij door Jezus Christus onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven.
Deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich er op toe leggen om het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij.
‘ (Uit Titus 3 de verzen 1-8)

Bron citaat: ND – ‘Zou Jezus korte metten maken met het spektakel dat The Passion heet?’ – door Rina Wiskerke

Bron afbeelding: JeffRandleman-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s