Wie moet er bang zijn voor ‘verbondsautomatisme’?

Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood…’
(Uit Galaten 6 vers 8)

Geciteerd: Is het verbondsautomatisme – kort gezegd: je bent vanwege het genadeverbond een kind van God vanaf de geboorte – uit de GKN verdwenen of is het toch nog onderhuids aanwezig?
„U gaat ervan uit dat er verbondsautomatisme in de GKV was. Ik weet wel dat er vanuit de reformatorische wereld zo tegen de vrijgemaakte kerken wordt aangekeken. Maar, ik ben bang dat ik u niet helemaal ongelijk kan geven. Dat zal vooral komen doordat er in de vrijgemaakte prediking over het algemeen genomen onvoldoende bescherming zat tegen verbondsautomatisme. Dat is echter wel iets anders dan dat het verbondsautomatisme in de prediking zelf zat.
Ik zie het als een opdracht voor ons, predikanten, om het Woord in alle scherpte te bedienen en de gemeente, vanuit de onpeilbare liefde van de Vader, voor Christus te stellen. Daarbij mogen we niet uitgaan van verondersteld geloof, maar oproepen tót geloof, door de werking van de Heilige Geest. Als we dat niet doen, dan werken we zelf verbondsautomatisme in de hand.”

Opgemerkt: Wanneer we de in de gemeente van Jezus Christus geboren kinderen zien en aanspreken als kinderen van God aan wie de Evangelie-beloften rechtens toekomen en daarom ook door de Doop aan hen betekend en verzegeld worden, dan is dat voluit een zaak van gelóóf. Een zaak van geloof hechten aan Gods Woord! En het is dus niet een zaak die kan of moet worden beslecht door de een of andere theologie: een verbondstheologie of welke (al of niet tegensprekende) theologie dan ook. Er kan daarom ook nooit werkelijk sprake zijn van ‘verbondsautomatisme’ in gemeenten of kerken, want wanneer men meent dat toch wel te kunnen aanwijzen, dan zijn daar heel andere zaken (problemen) aan de orde!
Daarom kan men ook niet met recht beweren ‘dat er in de vrijgemaakte kerken over het algemeen onvoldoende bescherming tegen verbondsautomatisme zat’. Er kan van alles op de prediking in die kerken aan te merken zijn geweest (en mogelijk nog), maar niet dat men daar de jeugd en de ouderen in de prediking te serieus aansprak en aanspreekt als kinderen van God. Of men moet de predikanten en gemeenten dat (het!) geloof willen ontnemen! En helaas gebeurd dat in heel wat gemeenten/kerken metterdaad wel! En dat kunnen we niet genoeg betreuren en weerspreken – niet vanuit en met theologie – maar met en vanuit Gods Woord Zelf.
De doorgaande prediking van heel Gods Woord dat levend en krachtig is door de heilige Geest, dat hebben alle gemeenten bij voortduur nodig en daar wordt ook altijd weer om gebeden in de samenkomsten en de heilige Geest is daar naar Christus belofte ook zeker aanwezig en aan het werk. Daar heeft de gemeente zelf ook scherp op te (leren) zijn, dat men in de gemeente daar oor en oog voor heeft en dat men de predikanten en leden van de kerkenraad daarop en daarover aanspreekt, dat men geen afbreuk doet aan Gods beloften. En dat mag ze dus doen vanuit het gelovig vertrouwen dat de heilige Geest hen daarin wil bijstaan en leiden, wanneer ze in gelovig gebed om die daarvoor nodige liefde (tot God en de naaste) en wijsheid vragen. En daar zullen zij die leiding hebben te geven in een gemeente de gemeente ook altijd weer (voorbeeldig) in voor hebben te gaan. Dát gelovige vertrouwen en het in praktijk brengen ervan in een gemeente, dat valt niet met en door een ‘juiste’ theologie veilig te stellen, laat staan af te dwingen!

‘… maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.‘ (Uit Galaten 6 uit de verzen 8-10)

Bron citaat: RD Cultuur & boeken – ‘GKN zetten in op verbond’ – door Maarten Stolk

Bron afbeelding: Heartlight – God’s Spirit Does the Growth Work

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s