Wat nutten ons de eureka’s van theologen?

Maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? Wanner de één zegt: “Ik ben van Paulus,” en een ander: “Ik van Apollos,” bent u dan niet als alle andere mensen.‘ (Uit 1 Korintiërs 3 uit de verzen 1-3)

Geciteerd: Onzekerheid en geloven horen bij elkaar in het leven van columnist Reina Wiskerke.

Opgemerkt 1: Het is dan maar de vraag wat voor onzekerheid en wat voor twijfel bedoeld wordt. En we hebben geen theologen nodig om twijfel weg te nemen, maar het Goddelijk Woord en geloof hechten aan dat Woord.* Wanneer je niet betwijfelt dat je kort na je geboorte bent gedoopt, dan weet je dat je een Goddelijke garantie ontvangen hebt dat je kind van God bent. Dat mag een ongedoopt kind dat in een gemeente van Jezus Christus geboren is ook al weten op grond van Gods Woord, maar God weet hoe wij mensen zijn en daarom schonk Hij ons de Doop. Niemand kan je Doop ontkennen en daarmee het feit dat je kind van God bent. Hij heeft er voor gezorgd dat er nog een kerkelijke gemeente was waar jouw ouders je ten doop hielden en het is helemaal Zijn werk geweest dat het er van kwam en Zijn Goddelijk Woord heeft daar geklonken. Daar kan geen theoloog een speld tussen krijgen, zelfs niet met wijzen op ‘tweeërlei kinderen van het Verbond’. Want kinderen die van hun Vader weglopen en Hem niet liefhebben zijn nog altijd weggelopen kinderen. En wanneer ze zelfs zelf willen ontkennen dat ze een Vader hebben, kunnen ze dat feit niet ongedaan maken. Ze geloven de leugen en je mag altijd blijven hopen dat ze toch nog tot erkentenis van de waarheid zullen komen. En eenmaal zal dat alsnog gebeuren weten we uit Gods Woord…
* En dat doen we niet uit eigen kracht en in eigen wijsheid, maar we gebruiken kinderlijk (!) trouw de middelen die God ons daarvoor gegeven heeft.

Opgemerkt 2: Nu zijn er ook gemeenten/kerken waar de theologen/voorgangers (leerling artsen) de zieken (en dat zijn ze allemaal daar, inclusief de theologen/voorgangers!) bepaalde middelen willen onthouden (Doop en/of Avondmaal) en beweren dat de patiënt eerst zelf overtuigd moet zijn geraakt van ziekte en anderen duidelijk kan maken dat hij/zij er naar verlangt om genezen te worden; en het kan ook gebeuren, wanneer de patiënt die overtuiging heeft, dat men dan het geneesmiddel te kostbaar acht om het de patiënt toe te dienen. De patiënt moet dan eerst zichzelf en ook de anderen overtuigd hebben dat een dergelijk kostbaar medicijn ook door hem of haar gebruikt mag worden. Ondanks dat vaststaat dat allen ziek zijn, dat de betreffende patiënt het medicijn graag zou gebruiken, wordt het gebruik van het medicijn niet ingezet omdat (nog) niet duidelijk zou zijn dat de patiënt het ook waard is. Die moet eerst allerlei kenmerken van herstel vertonen en aantonen voordat het gebruik ervan kan en mag worden ingezet. Een wonderlijk ziekenhuis zo’n gemeente/kerk! Zouden ze er niet genoeg luisteren naar de Eigenaar, de grote Geneesheer?

Bron citaat: Nederlands Dagblad – ‘Telkens komen er theologen die eureka roepen bij twijfel’ – door Reina Wiskerke

Laat niemand van u zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: “Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.” En er staat ook geschreven: “De Heer kent de gedachten van de wijzen; Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.” Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u, of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.‘ (Uit 1 Korintiërs 3 de verzen 18-23)

Bron afbeelding: Online Bible – Knowing Jesus

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s