Moest/wilde Jezus ons mensen shockeren?

U hebt boden naar Johannes (de Doper) gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat Ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar Ik zeg dit om u te redden…’ (Uit Johannes 5 de verzen 30-38 de verzen 33-34)

Geciteerd 1: De Schriftgeleerden, die zich nogal druk maakten over allerlei vormen en gewoonten die in hun ogen verkeerd waren en een mens onrein maakten, worden door de Heere Jezus gewezen op zaken die een mens echt onrein maken: alles wat uit ons hart voortkomt.

Geciteerd 2: Jezus’ woorden bedoelen te shockeren, te waarschuwen. Te waarschuwen voor de gevolgen. De gevolgen duren wel wat langer dan een enkele minuut van vleselijk genot. De gevolgen zijn de eeuwige toorn van God in een onuitblusselijk vuur. God haat de onreinheid. God haat de boze natuur van de mens. God haat overspel en hoererij. En vooral zij die elke zondag de wet van God horen zullen een dubbele straf ondergaan.

Opgemerkt 1: Onze Heer brengt ons in Matteüs 15 vers 19 de waarheid onder ogen en die waarheid daarvan waren niet alleen ‘de zondaars’, maar ook de Schriftgeleerden en Farizeeën zich beslist bewust! Dat besef van die waarheid en hoe Jezus daarover tot de mensen sprak, dat bracht zondaars bij Jezus, alhoewel het nog niet gezegd was dat ze zich dan ook van hun zonden wilden bekeren. Maar de Schriftgeleerden en Farizeeën die hadden er geen belang bij om die waarheid onder ogen gebracht te krijgen. Dat was en werkte veel te nivellerend en dat was niet in hun belang. Veel liever wekten zij de indruk dat hen die waarheid – ze wisten wel wat er diep in hun hart leefde – heus niet meer onder ogen gebracht hoefde te worden. Liever overtuigden zij anderen en ook zichzelf dat zij toch altijd weer zo druk met de dienst aan God waren (geweest), dat zij zich over die zonden van en in hun hart niet meer druk hoefden te maken. En daarom zagen ze neer op de zondaars en ‘de schare die de Wet niet kent’ en meenden zij helemaal geen Geneesheer – een Genezer van hun hart* – nodig te hebben.
Toch wilde onze Heer ook deze hoogmoedig en blind geworden mensen niet afwijzen, zoals Hij ook ‘de zondaars en de tollenaars’ niet afwees. Wel heeft Hij juist deze mensen nog veel indringender willen waarschuwen en met felle woorden willen ‘striemen’ dan de andere zondaars om Hem heen. We horen daar ook iets over in het slot van Johannes 9 (‘Genezing van een blinde’): ‘Jezus zei: “Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.” Een paar Farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden: “Wij zijn toch zeker niet blind!” “Was u maar blind,” zei Jezus, “dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.

Opgemerkt 2: Wanneer de Farizeeën naar waarheid konden zeggen dat zij hun eigen hart niet hadden leren kennen, dan waren ze ‘onschuldige blinden’ geweest, maar ze wisten dat de Heer Jezus hen – steeds weer – met de waarheid confronteerde, en toch wilden ze dat niet erkennen omdat ze Hem geen zeggenschap wilden geven over het volk en over henzelf.* Dat werd Hem niet gegund, Die eer wilden ze Hém niet geven. Dat was niet in hún welbegrepen eigen belang!
* Ze hadden een eigen ‘fitness-programma’ opgesteld, en dát hielden ze ook anderen voor, daar waren ze trots op en daar verdienden ze hun brood mee en daar hadden ze de levende Geneesheer niet (meer) bij nodig.

Bron citaat: RD Kerk & religie – ‘Meditatie: Onreinheid’ – van ds. K. Hoefnagel, Sliedrecht

Ik ben gekomen namens Mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf zou komt, wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. U moet niet denken dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan…’ (Uit Johannes 5 uit de verzen 39-47 de verzen 43-45)

Bron afbeelding: Bible verses

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s