‘Met beide voeten in “de tekenen der tijden”‘…

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden
tegen de listen van de duivel‘ (Uit Efeziërs 6 vers 11)

Geciteerd 1: De worsteling om de jeugd krijgt een merkwaardige belichting in de gelijkenis van de biddende weduwe (Lukas 18) en de onrechtvaardige rechter. Deze gelijkenis bevat niet alleen maar een algemene aansporing om aanhoudend te bidden. Ze heeft een bijzonder accent. Ze houdt ons voor wat speciaal de belangstelling moet hebben tegen – wat de Bijbel noemt – ‘het einde der dagen’.
Dat deze gelijkenis rechtstreeks verband houdt met ‘de wederkomst des Heren’, zal voor elke Bijbellezer zomaar duidelijk zijn. Want er gaat een uitvoerige beschrijving (in Lukas 17) aan vooraf hoe de wereld er uit zal zien aan de vooravond van de verschijning van Christus. Dan komt ineens deze gelijkenis, en daarop volgt dan direct: ‘Maar, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?‘ (Lukas 18 vers 8 deels)

Geciteerd 2: De gelijkenis toont dan de worsteling en de verdrukking van de Kerk in het ‘laatst der dagen’. Want dat met die ‘weduwe’ de Kerk bedoeld wordt, die even eenzaam en onbeschermd in de wereld staat als de weduwe destijds, is zondermeer duidelijk. Dat de ‘tegenpartij(der)’ de Satan zelf is, die door zijn handlanger, de antichrist het bestaan van de kerk bedreigt is ook duidelijk. Wat niet gezegd wordt is, wélk onrecht de weduwe werd aangedaan, waarin de tegenpartij(der) haar speciaal wilde treffen. M.a.w. wat is de eigenlijke nood van de kerk in de laatste dagen?

Geciteerd 3: In 2 Koningen 4 is ook sprake van een weduwe, die in haar nood tot Eliza de toevlucht neemt, omdat de schuldeiser haar zonen tot slaven wilde maken. (…) Dát zal bij Jezus wederkomst de nood van de kerk zijn, dat de grote vijand z’n grijphanden uitsteekt naar en beslag gaat leggen op de jeugd. (…) Niet door knetterende commando’s maar door de glinstering van zijn cultuurrijk en betovering der zinnen zal de geslepenste dictator aller eeuwen de jeugd voor zijn zaak weten te winnen en hij zal ze in de waan brengen dat ze helemaal geen slavendienst verrichten…

In de gelijkenis van de biddende weduwe heeft Jezus de kerk willen aansporen, met dit geweldige jeugdprobleem te worstelen.

Geciteerd 4: Geplaatst in het hele verband van het betreffende gedeelte van het Lukas Evangelie betekent het, dat de kerk het geloof mist dat biddend worstelt om het behoud van de jeugd. Zij zal wel allerlei krampachtige pogingen doen om de jeugd erbij te houden. Maar zij zal dat niet biddend doen. Zij zal het dus ook niet gelovig doen. Dát betekent de vraag, of Jezus bij Zijn wederkomst ook geloof zal vinden. Hiermee staan we met beide voeten in de ‘tekenen der tijden’…

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het Evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.’ (Uit Efeziërs 6 de verzen 18-20)

Bron citaten: Boek ‘De Dag van den Zoon des mensen’ (derde druk, 1956) – door ds. H. Veldkamp (1895-1956)

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s