‘Dankbaar zingen van een genadig God’…

‘Wij verwachten vol verlangen de HEER,
Hij is onze hulp en ons schild’
(Uit Psalm 33 vers 20)

Geciteerd 1: Over het algemeen komt in het evangelische lied een beeld naar voren van de mens die het moeilijk heeft en troost zoekt in verdriet, pijn en moeite. Maar hij is tegelijkertijd een mens die door God onvoorwaardelijk wordt bemind, wiens zonden zijn vergeven, omdat Jezus alle zonden droeg. Daarom hoeft hij zich uiteindelijk geen zorgen te maken, want het komt goed. Hij is op reis naar de heerlijkheid. Het lied ”Een toekomst vol van hoop”, waar de auteur op wijst, is hier een sprekend voorbeeld van. „U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht.”

Geciteerd 2: Kortom, het beeld van Wie God is, wie ik ben en Wie Christus is, verschuift mee met de acceptatie van het evangelische lied en het verdringen daardoor van de psalmen. Wie zijn geestelijk leven door dit type lied laat stempelen, komt niet bij Luthers vraag „Hoe krijg ik een genadig God?” En wie zichzelf leert kennen als een verloren zondaar voor God, die worstelt om genade die hij niet kan pakken, vindt in eigentijdse opwekkingsmuziek weinig of geen herkenning.

Opgemerkt 1: Alhoewel ik het (leren) zingen van de psalmen verre de voorkeur geef boven allerlei moderne opwekkingsliederen, kan ik helaas ds. De Heer niet volgen en bijvallen in wat hij schrijft. Het is zelfs zo dat er in zijn beschrijving van het ‘evangelische lied’ meer overeenkomst met de moeite van de psalmdichters en de strekking en inhoud van de Psalmen te bespeuren valt, dan in zijn beschrijving in het tweede citaat.

Opgemerkt 2: In het tweede citaat helaas ook weer de ‘mythe’ dat Maarten Luther ons geleerd zou hebben om net als hij op zoek te gaan naar een genadig God tot ook wij Hem gevonden hebben. Alleen al uit het feit dat onze Heer Jezus Christus zijn discipelen uitzond om het verlorene te zoeken, zou hem kunnen doen beseffen dat Maarten Luther Gods Woord niet zo heeft misverstaan, op de manier zoals hij (en vele anderen in zijn kerkelijke kring met hem) de zaken (dé zaak van de Reformatie!) hier voorstelt. Ook de eerste Zondag van de Heidelbergse Catechismus is toch duidelijk genoeg om te kunnen beseffen dat de gedachte ‘Hoe vind ik een genadig God’ niet strookt met wat men in de tijd van de Reformatie – met Maarten Luther voorop – weer uit Gods Woord begrepen en elkaar en ook de kinderen geleerd heeft.

Opgemerkt 3: De Psalmen gaan (dus) niet over het soort van bekommerde zondaren/zielen, die geen enkel besef hebben van hoe God over hen denkt en die wachten op een genadig teken van God waaruit zij – liefst onweerlegbaar – voor hun eigen besef kunnen afleiden (vaststellen) – en ook aan anderen kunnen voorhouden – dat ze zich op grond daarvan als een voor eeuwig gered kind van God mogen beschouwen. Nee, de Psalmen gaan altijd over concrete schuld en moeiten en over een God Die Zijn kinderen hoort roepen; kinderen die hopen dat God hen tijdig ook weer van die schuld en uit die moeite(n) zal redden: ‘Kan het stof – hen die in het dodenrijk neergedaald zijn – u soms loven en getuigen van Uw trouw?‘ (Psalm 30 vers 10), houden ze God dan voor.

Opgemerkt 4: Natuurlijk kan je de Psalmen zo lezen en de berijmingen zo zingen, dat je de bovengenoemde opvattingen (zoals verwoord door ds. De Heer) erin meent te horen, en helaas gebeurd dat ook nog best veel. Maar (meer) moeite doen om de Psalmen te (doen) leren verstaan in hun ware Bijbelse bedoeling en toepassing en daarmee ook als geldig en heel bruikbaar in en voor onze tijd, dát kan ons helpen om het verlangen te doen groeien om het lezen en zingen van de Psalmen juist heel graag in praktijk te brengen! En dat niet vanuit en bepaalde nostalgie, vanwege het (vroeger) thuis zingen van de Psalmen en het omdat het samen zingen van de Psalmen in de eigen gemeente zo mooi klinkt en omdat er zulke mooie Psalmmelodieën zijn, maar omdat men ook werkelijk steeds dieper doordringt in wat de Psalmen ons te zeggen hebben als Woord van God, dat overal en altijd levend en krachtig wil en zal werken in onze harten en in ons samenleven als leden van de gemeente(n) van Jezus Christus in deze wereld.

Bron citaten: RD Opinie – ‘Psalmen bieden rijkste aanbidding’ – door ds. J. M. D. de Heer

Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op Zijn heilige Naam vertrouwen wij.
Schenk ons Uw trouw HEER,
op U is al onze hoop gevestigd.

(Uit Psalm 33 de verzen 21-22)

Want op U HEER, hoop ik,
Van U komt antwoord, mijn HEER en mijn God
.’
(Uit Psalm 38 – ‘Van David, een dringend gebed’ – het 16e vers)

Bron afbeelding: Bible Verses

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s