‘Want er is verschil tussen kaf en koren’…

Toen ze hoorden van een opstanding van de doden* dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: “Daarover moet u ons nog maar eens een andere keer vertellen.” Zo vertrok Paulus uit hun midden. (1) (…) Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinthe. Daar leerde Paulus Aquila (een Jood uit Pontus) en zijn vrouw Priscilla kennen, die Rome hadden moeten verlaten, (…) en omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij – ze waren leerbewerker van beroep – trok hij bij hen in en ging bij hen werken.‘ (Uit Handelingen 17 uit de slotverzen en uit Handelingen 18 uit de begin verzen)
* De kern van het Evangelie, lees 1 Korintiërs 15.

Geciteerd 1: Het initiatief onderzoekt de centrale vragen die mensen door de eeuwen heen hebben gesteld, aldus Tomlin. „Door dorre bewijzen en argumenten terzijde te schuiven, laat het centrum zien dat theologie de kern van het leven is en dat het christelijk geloof wijsheid bevat om met iedereen te delen.”

Geciteerd 2: Een vraag die volgens Tomlin belangrijk is om te stellen, is: „Hoe ziet de wereld eruit als ze overstroomd wordt met het licht dat schijnt door het geloof in Jezus Christus?” (2) Hierin zit volgens de anglicaanse theoloog de blijvende aantrekkingskracht van de boeken van de bekende Britse schrijver en apologeet C. S. Lewis. Die somde niet zomaar argumenten op, maar vertelde vooral „veel verhalen.”

Opgemerkt: Als het ‘de deskundigen’ (onder de theologen) al niet lukt om de door hen opgeleide voorgangers (en daar weer uit voortkomende ‘deskundigen’) te motiveren om héél de Schrift (met alle door de Geest ons geschonken Bijbelverhalen) te aanvaarden en verkondigen in en aan de gemeente (3), hoe zullen zij dan de geschriften (met verhalen van ene C.S. Lewis) nuttig weten te maken in ‘de ongelovige wereld’?

(1) We zullen dat ‘vroege vertrek’ van Paulus en het niet kunnen stichten van een gemeente in Athene zeker ook hebben te zien als een oordeel over de hoogmoed van de verering van de ‘mensenwijsheid’ in die stad!
(2) De Bijbel houdt ons geen (mooie) ‘What if’ verhalen voor van ‘dromenzieners’ (4), we worden voortdurend geconfronteerd met de rauwe werkelijkheid van het hier en nu (zelfs als ons dat vanuit het verleden van het Godsvolk ons wordt voorgehouden!) en dat is wat de Bijbel zo’n moeilijk boek maakt voor de ‘godsdienstige mens’ en de ‘godsdienstige strebers’ onder hen, hoe mooi en goed hun bedoelingen ook lijken te zijn, ze dragen niet bij aan het de gemeenten onderwijzen van ‘zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid‘, zoals dat in de Bergrede ons in zeer ‘geconcentreerde vorm’ wordt voorgehouden. Om dat te leren hebben we – ieder persoonlijk! – dagelijks te leven van Woord en gebed en dat ingebed in het samenleven van de gemeente(n) van onze Heer Jezus Christus.
(3) Zie 2 Timoteüs 3 vanaf vers 16: Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven
(4) Zie Bijbeltekst onderaan.

Bron citaten: RD Kerk & religie – ‘Anglicaanse Kerk start Centrum voor Cultureel Getuigenis’ – van Redactie kerk

‘“Luister naar de droom die God mij vannacht gaf,” zeggen zij. En vervolgens beginnen zij in mijn naam te liegen. Hoelang zullen die leugenachtige profeten nog doorgaan die alleen maar hun eigen verzinsels verkondigen? Door het vertellen van deze verzonnen dromen, proberen zij mijn volk Mij te laten vergeten, net zoals hun voorouders Mij vergaten door de verering van de afgodsbeelden van Baäl. Laten deze valse profeten hun dromen vertellen en laten mijn echte boodschappers mijn woorden eerlijk overbrengen. Want er is verschil tussen kaf en koren! Brandt mijn woord niet als vuur?’ vraagt de HERE. ‘Is het niet als een machtige hamer die een rots aan stukken slaat? Daarom zal Ik ze leren, deze “profeten” die hun boodschappen van elkaar horen, deze gladde praters die zeggen: “Deze boodschap komt van God!” Hun verzonnen dromen zijn grote leugens die mijn volk naar de zonde leiden. Ik heb hen niet gezonden, maar zij verleiden het volk en hebben mijn volk niets waardevols te zeggen,’ zegt de HERE.’ (Uit Jeremia 23 uit de verzen 25-40)

Bron afbeelding: SlideShare

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s