‘God wil dat wij een heilig leven leiden’…

Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. (…) Maar, broeders en zusters, wij sporen u aan om dat nog veel meer te doen…’ (Uit 1 Tessalonicenzen 2 uit de verzen 9-10).

Geciteerd 1: Het Griekse woord voor ‘barmhartigheid’ luidt ‘eleos’, hetzelfde woord dat klinkt in de bede: ‘Kyrie, eleison’ – ‘Heer wees barmhartig.’ (1)

Opgemerkt 1: De Farizeeën en Schriftgeleerden waren in het Israël van indertijd de professionals op het gebied van de levensheiliging van henzelf en van het volk, dat vonden ze eerst en vooral zelf, en daarom eisten ze die plek ook op voor zichzelf, met alle eerbied en plichtplegingen die hen daarvoor hoorde toe te vallen. En inderdaad keek het gewone volk hoog tegen hen op… Maar Johannes de Doper en onze Heer Jezus Christus voldeden niet aan hun verwachtingen, met alle latere gevolgen voor hún erkenning en behandeling door de ‘regerende elite’ (2) van dien…

Geciteerd 2: Beide keren zijn Jezus’ woorden gericht tegen Farizeeën die kritiek uiten op Zijn manier van doen. De eerste keer eet hij met tollenaars en zondaars (Matteüs 9, 10-13). Die golden als onrein. En het was niet geoorloofd zich met onreinen af te geven. Je werd er zelf net zo onrein van. Aldus de heersende opvatting in Jezus’ dagen. Waarop Jezus reageert: Leert wat het is: “Ik wil liever barmhartigheid dan offers”.

Opgemerkt 2: Gelukkig is het vele malen belangrijker gebleken wat David en Salomo gezegd en beleden hebben, dan wat zij gedaan (misdaan!) hebben in hun leven. En dat geldt ook voor Jakob en voor alle Bijbelheiligen! Dat geldt zelfs ook voor de vrome Farizeeën en Schriftgeleerden (zie Matteüs 23 de verzen 1-12) en het geldt ook voor onze voorgangers en het pastoraat in een gemeente. Daarom zullen wij de kinderen* van deze mensen en degenen die naar hen geluisterd hebben, maar ook hun (wan)daden gezien, geen excuus in handen geven voor hun eigen wangedrag! (3) Het had voor hen juist tot waarschuwing moeten zijn – zie Psalm 78 vers 8!
* Salomo, bijvoorbeeld, had nog meer reden om zich niet veel vrouwen te nemen en er geen harem op na te houden dan zijn vader David. Hij had toch gezien hoeveel kwaad dat gesticht had in het gezin van David.

Tot slot: We moeten de rol van de boze bij het opwekken en voeden van ‘liefde’ en haat beslist ook niet onderschatten en buiten beschouwing laten. Vooral ook de slachtoffers en het pastoraat zullen dat ook bij zichzelf onderkennen en zich daaraan moeten willen en durven laten ontdekken – met het licht van Gods Woord en met hulp van anderen – zie 2 Korintiërs 2 vers 10-11!

(1) Een christelijke instelling voor psychiatrische hulp draagt de naam Eleos.
(2) Johannes werd vermoord aan het hof van koning Herodes, Jezus werd naar het Romeinse gerechtshof gebracht en door Pilatus overgeleverd aan zijn tegenstanders, die Hem zonder een spoor van barmhartigheid aan het kruis nagelden.
(3) Zie bijvoorbeeld ook het goedpraten van het wangedrag (haat, met zelfs een poging tot moord en bedriegen van hun vader) van de zonen van Jakob, omdat het – vanuit de psychologie gezien, maar niet bevestigd door Gods Woord! – natuurlijk wel zo was geweest dat vader Jakob zijn zoon Jozef zoveel aandacht gegeven en verwend had, dat het best begrijpelijk is dat die broers zo’n afgrondige hekel aan hem ‘ontwikkelden’.

Lees verder/meer over ‘barmhartigheid wil Ik, geen offer(s)’: igniswebmagazine-kerk-barmhartigheid

Bron afbeelding: SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s