De verwennende Jakob en de verwende Jozef…

Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen; (…) Door zijn geloof sprak Jozef al over de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente mee te nemen.‘ (Uit Hebreeën 11 uit de verzen 21-22)

Geciteerd 1: Jozef kan er over meepraten. Zijn vader heeft hem enorm voorgetrokken en verwend. Samen met een wonderlijke droom had dát Jozefs denken bepaald. Hij als stralende middelpunt, de rest buigend om hem heen.

Geciteerd 2: Wát een geloofsbelijdenis van Jozef. (1) Maar dat is hem dus niet zomaar komen aanwaaien. Er was veel voor nodig. Zijn aardse vader had hem met voortrekken en verwennen er niet beter op gemaakt. Maar zijn hemelse Vader heeft hem door lijden heen volwassen gemaakt. Jozef leerde: in mijn dromen was ik het middelpunt. In Gods dromen ben ik het middel. En hij geeft zich eraan over.

Opgemerkt: Mijn grootvader schreef in zijn boek ‘Opvoeding en Onderwijs’ wijze woorden over of en hoe ouders en/of opvoeders en onderwijzers verschil kunnen en mogen maken bij opvoeding en scholing van hun kinderen/de jeugd en dat we zeer moeten oppassen voor het aankweken van een verkeerd soort gelijkheidsideaal bij hen.

We zullen de goede band tussen Jakob en zijn zoon Jozef toch eerder hebben te beschouwen als een genade-gave aan Jozef, als een voorbereiding op zijn latere moeilijke leven, dat al vroeg begon, en voor Jakob was het eerst ook mooi, maar later vooral ook weer een test van zijn geloof, maar dat was het voor Jozef ook.

We zullen de haat van zijn broers zeker ook hebben te zien als werk van de boze in hun harten en als strijd tegen het Zaad van de vrouw. (2) Was Jozefs naam niet al heel betekenend en was hij niet de eerste zoon van Jakob’s geliefde Rachel? Toonde Jozef niet meer dan zijn broers belangstelling voor zijn oude vader en deelde hij daarom ook al meer bewust in het leven en geloof van zijn vader en voorvaders? Bleek dat later niet uit zijn leven in Egypte bij Potifar in huis en ook in de gevangenis?

En wat heeft God een hem een goede uitkomst gegeven! (3) Wat hebben de broers ook moeten leren van heel dit gebeuren om op Gods hand te letten in hun leven. Allemaal hebben ze moeten leren zich te vernederen onder de machtige hand van God. (4) Tot het laatst toe zijn Jakob en Jozef hen daarin voorgegaan. Hun vertrouwen op God is niet beschaamd geworden!

(1) Dat hij geen wraak neemt op zijn broers maar hen wijst op Gods weg met hen.

(2) Genesis 3 vers 15, Galaten 3 vers 16 en Openbaring 12 vers 4.

(3) Psalm 42 vers 5 (Oude Berijming)

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

(4) ‘Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.‘ (Uit 1 Petrus 5 de verzen 6-11)

Bron citaten: Ecclesia nr. 2, januari 2022 – ‘Trouw, tralies en troon’ – door ds. BertJan Mouw, Aalburg.

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s