Het geloof (en bekering!) is toch uit het horen?

De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.
(Uit Psalm 100 vers 5)

Geciteerd 1: Zo zien we ook in de praktijk van het kerkelijke leven dat er een generatie was die de Heere oprecht vreesde, en dan zien we dat hun kinderen wel bepaalde indrukken hebben vanuit hun opvoeding, maar de persoonlijke band met de Heere ontbreekt. Het daarna optredende geslacht heeft nauwelijks geloof meer en de vreze des Heeren is er niet. Dit heeft verwatering tot gevolg.

Geciteerd 2: Hoe kan dit nu overwonnen worden? Hoe kan deze neergang doorbroken worden? Door opwekking. Doordat de Heere met Zijn Heilige Geest krachtig zal werken in harten. Elke generatie moet een opwekking meemaken, anders zal de kerk onherroepelijk verwateren. Nodig zijn verootmoediging vanwege onze ontrouw, concrete bekering en terugkeer tot de Heere. We hebben zicht op Christus nodig. Zoals die twee Grieken uit Johannes 12: ze wilden Jezus zien. Wanneer u zicht hebt op Christus, verandert heel het leven.

Geciteerd 3: Het gebeurde onlangs in Irak dat een straatventer tot geloof in de Heere Jezus kwam. Zijn familie had hem verstoten en hem van zijn bezittingen beroofd. En toen kwam de Heere Jezus over in zijn leven. Stralend van blijdschap zei de man: „Ik heb Jezus gezien.”* Hij straalde zo’n vreugde uit dat zijn kinderen diep onder de indruk zijn en nu willen weten wie Jezus is en hoe zij Hem ook kunnen leren kennen.

Geciteerd slot: Wij hebben juist in onze tijd zicht op Christus nodig. Dan gaat het er niet om zicht te hebben op mensen, of om zicht te hebben op Maria, maar wij moeten Jezus zien. Wanneer u Jezus leert kennen, verandert heel uw leven. Dan staat Hij in het middelpunt en dan treedt er een geslacht naar voren dat oprecht de Heere vreest en voor Zijn Woord buigt. Ze hebben hun schuld en onwaardigheid gezien en het wonder ervaren dat God hen uit genade aanneemt en vernieuwt. Dan hebben zij de Heere van harte lief. Dat wonder moet elke generatie opnieuw leren (zien?). Dan zal de kerk overleven.

Opgemerkt 1: Het is mij alleen maar onduidelijker geworden wat deze predikant (1) nu van de mensen in de kerk(en) verwacht. Ze moeten ‘zicht op Jezus’ krijgen maar de voorgaande generaties kunnen hen dat niet geven en de huidige generatie(s) hebben er geen oren naar en hebben (daarom?) geen ‘zicht op Jezus’… Maar de enige opdracht voor een predikant/voorganger luidt toch (steeds weer): verkondig het Woord.* Zoals Paulus dat aan Timoteüs schrijft (zie hieronder), maar dat is al ‘zo oud als de weg naar Rome‘… En zei onze Heer niet steeds weer tegen de zeven gemeenten: Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt

Opgemerkt 2 *: Of moet ik (ook) bij gezinsleden en/of familie of in de kerkelijke gemeente – waar ik (ook) uitgestoten ben! – gaan roepen: “Ik heb Jezus gezien.” En zullen ze wanneer ik dat roep dan (wel) heel nieuwsgierig worden naar wat ik dan wel gezien heb en daarover te vertellen heb?

Opgemerkt 3: Of is het misschien toch juist dat ‘zien‘ en benadrukken van het soort ‘wetmatigheden’ dat deze predikant meent te zien en ook het de gemeente (hoorders/lezers) wijzen op de noodzaak van een ‘opwekking’, in plaats van hen op grond van Gods Woord (bijv. Maleachi 2 vers 2, Jakobus 1 vers 22) op te roepen tot dagelijkse bekering – dát wordt namelijk van kinderen van God in de kerk(en) gevraagd, ook al als ze nog jong zijn! – dat ‘afwachtings-lamlendigheid’ en ‘verwatering’ bij de hoorders ‘opwekt’?!

Ik roep je dringend op, ten overstaan van Christus Jezus, Die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij Zijn komst en heerschappij: Verkondig de Boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen…’ (Uit 2 Timoteüs 4 uit de verzen 1-5)

(1) De auteur is emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Weerwoord gaat in op vragen die in deze tijd op christenen afkomen.

Bron citaten: RD Opinie – ‘Neergang in drie generaties’ – Door emeritus predikant in de CGK.

‘Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.’
(Uit Spreuken 10 vers 17)

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s