Batig slot?…*

Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden,
ook al heb ik u maar beknopt geschreven.

(Slotwoorden van de schrijver van de Hebreeënbrief aan zijn broeders en zusters, leden van de betreffende gemeente – zie Hebreeën 13 vers 22)

Geciteerd (uit slot van artikel): Vergeet niet Jezus’ ernstige woorden dat, indien wij niet wederom geboren worden, wij het Koninkrijk van God niet zullen zien (Johannes 3:3). Dat geldt ook reformatorische kerkgangers. Er zijn tenslotte maar twee soorten mensen: zij die tegen de Heere zeggen: „Uw wil geschiede”, en zij tegen wie de Heere zegt: „Jouw wil geschiede” (Lewis). Er zijn ook maar twee richtingen: „naar Jezus toe en van Hem af” (J. H. Gunning JHzn).

Opgemerkt 1: Het betreffende artikel (zie onderaan) met veel instemming gelezen tot het slot – maar helaas niet tot én met het slot.

Opgemerkt 2: Dit slot zal in een bepaalde kerkelijke hoek wel op veel bijval kunnen rekenen, maar wat is het een bedroevend slot, want het is gericht aan gedoopte leden van gemeenten. Het komt me wel bekend voor namelijk uit de gebruikelijke toepassing aan het eind van (oude) preken. Dan heb je eerst verkondiging van Gods Woord en dan gaat de predikant het nog even (en soms uitgebreid nog) ‘toepassen’. Dat werk durft de voorganger niet over te laten aan de heilige Geest met het even daarvoor verkondigde Woord van God. En dat is toch heus iedere keer weer een blijk van gebrek aan Godsvertrouwen!

Opgemerkt 3: Het artikel eindigt dan ook niet met een Bijbelse oproep – onze wedergeboorte kunnen we onmogelijk zelf verrichten, daartoe oproepen heeft geen zin! – maar met twee waarschuwingen uit mensenmonden waar we ‘geen kant mee uit’ kunnen. Want we lezen helemaal niet in de Bijbel dat God de woorden ‘jouw wil geschiede’ nu of bij het Eindoordeel de mensen laat horen of weten. Het is zelfs een onzinnige gedachte! En zelfs ook dat ‘naar Jezus toe’ of ‘van Hem af’ wijst op een onmogelijke menselijke inspanning – we zouden dan eerst zelf de goede kant op moeten gaan om (mogelijk) bij Jezus uit te komen, maar ja, dan wel die wedergeboorte nog, dat blijft afwachten natuurlijk, ook als je zelf wel – op eigen kracht alvast maar – de ‘goede richting’ hebt gekozen…

* Het batig slot was de winst die voortkwam uit het cultuurstelsel in Nederlands-Indië en ten goede kwam aan de Nederlandse schatkist.

NB. Overigens is er ook elders wel sprake van ‘ontoepasselijke toepassing’ na het verkondigde Woord. Dan gaat de voorganger ons ‘uitdagen’ om dit of dat te doen of heel precieze aanwijzingen geven: neemt u van de week eens drie broeders of zusters (of buitenkerkelijken) in gedachten voor wie u gaat bidden of aan wie u deze week een kaartje gaat schrijven, etc.

Laten we dus het kamp verlaten, ons bij Hem voegen en delen in Zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die Zijn Naam prijzen, ononderbroken. En houdt de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.**’ (Uit Hebreeën 13 de verzen 13-16)
** Zie Romeinen 12 vers 1-2.

Bron citaat: RD Opinie – ‘Wat kan en mag ik na het sterven verwachten?’ – door ds. J. Belder

Bron afbeelding: Online Bible – Knowing Jesus

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s