Slag om de betrouwbaarheid van God en Zijn Woord…

De slang nu was het listigste van alle dieren in het veld, die de Here God gemaakt had; en deze zei tegen de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Jullie mogen van geen enkele boom in de hof eten? Toen antwoordde de vrouw de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die midden in de hof staat, heeft God gezegd: Jullie zullen daarvan niet eten en ook niet aanraken; anders zullen jullie sterven. De slang zei tegen de vrouw: Jullie zullen helemaal niet sterven, maar God weet, dat zodra jullie daarvan eten, jullie ogen zullen opengaan, en jullie als God zullen zijn (1), kennende goed en kwaad.‘ (Naar Genesis 3 de verzen 1-5)

Het ging daar bij de boom van goed en kwaad vanwege de woorden van de slang om de vraag: Is God betrouwbaar, kunnen en zullen en behoren we Hem op Zijn Woord te geloven of niet. Je zou kunnen zeggen het hele universum staat of valt (voor de mens) met de betrouwbaarheid van God. Wanneer we God niet op Zijn Woord kunnen geloven dan heeft ons geloof (Godsvertrouwen!) geen enkele zin en vertrouwen aan de Bijbel geven ook niet. Daarom kon en wilde God de mens – na het eten van de boom – niet eeuwig laten voortleven in het paradijs en/of op de aarde want, dan zou er een eeuwig wantrouwen blijven bestaan. God wilde dat wantrouwen eens en voorgoed wegnemen door de komst van Zijn Zoon in het vlees, maar niet nadat heel de mensenwereld getuige zou zijn geworden van het ongelijk van de mens en het gelijk van God. (2) Wij schepselen kunnen ons geen zelfstandigheid aanmeten tegenover God en doen alsof wij ons een oordeel over Hem kunnen aanmeten (1) zonder af te moeten gaan op wat Hijzelf ons geopenbaard heeft door Zijn Woord en Geest.

Daarom is het ook zo verdrietig en Godonterend dat mensen die Gods Woord, het Evangelie, horen, dat niet durven aannemen en dat omdat er voorgangers in kerken (christengemeenten) gevonden worden die hen aan zo’n opvatting helpen en beweren: Nee, Gods Woord en je Doop kun je echt niet zomaar voor jezelf voor waar en waarachtig houden, dan moet er eerst wel wat meer met je gebeurd zijn en wij zullen wel vertellen wat dat allemaal zou moeten zijn en je er mee helpen om te beoordelen of je inmiddels al zover bent dat ook jij Gods Evangelie-belofte(n) mag aannemen.

(1) Namelijk dat we zelfstandig ons een oordeel zouden kunnen vormen over wat goed en wat kwaad is.
(2) Zie Romeinen 3 vers 4.

Immers de Zoon van God, Christus Jezus, Die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timoteüs, was niet: ja en nee, maar in hem was het: Ja. Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons. Hij nu, Die ons met u u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, Die ook Zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.‘ (Uit 2 Korintiërs 1 de verzen 19-22)

Bron afbeelding: Pin on Faith and Family

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s