Moeten we eerst de wet preken?

‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon (ὁ μονογενὴς ὑιὸς), die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen.‘ (Uit 1 Johannes 1 vers 18)

Eerder schreef ik n.a.v. de tekst in de afbeelding het Engelstalige gedeelte (zie hieronder) en ook het onderaan opgenomen Luthercitaat wordt gebruikt om ‘Total depravity’ te weerspreken/weerleggen. De mens werd niet door of na de zondeval ‘totaal verdorven/corrupt’, want ook Adam en Eva toonden al geen perfect geloof te hebben, namelijk doordat ze aan satans woorden en aan hun eigen inzicht de voorkeur meenden te kunnen/moeten geven.

Die gave – om God lief te hebben boven alles en dus ook meer dan onszelf (en de wijsheid en de kracht om dat ook in alle gehoorzaamheid in praktijk te brengen) – wilde God allereerst via Zijn Zoon, de Tweede Adam, onze Heer Jezus Christus, aan ons openbaren. Ook na de uitstorting van de heilige Geest op alle vlees (en dus ook de heidenen niet uitgezonderd) ontvangen wij de Geest niet in die mate als onze Heer die in zijn menselijk bestaan hier op aarde ontving/bezat. Dat komt nog.

Het is dus wel ‘Total dependency’ (zo was het vanaf het begin van de/onze schepping), maar niet ‘Total depravity’. De ellende in de wereld is te wijten aan ons niet willen/kunnen erkennen* van onze totale afhankelijkheid van Gods Woord dat alles in de schepping deed ontstaan en beweegt en doet voortbestaan.
* Zie 1 Korintiërs 15 vers 46 en 50.

Ook de woorden in Efeziërs 2 ondersteunen niet de ‘totale verdorvenheid’ van de mensheid. Wel de totale vervreemdheid van de heidenen van het Woord van God en (daarmee) van het burgerschap van Israël en de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. Maar ze stonden toch niet/nooit los van de ‘moederbelofte’ in het paradijs, van de belofte aan Noach en van de belofte aan Abraham.

NB. Volgens mij heeft Luther ‘Total depravity’ niet geleerd, maar ik laat graag aan de meer ingewijde lezers van Luthers werk over om te bepalen of dat zo is.

MUST THE LAW BE PREACHED FIRST?
The statement in the picture below is certainly not true and false preaching/teaching!** Peter and Paul did not preach the law, but Jesus and He crucified! The repentance of people did/does not start with the preaching of the law but with the call to repentance in God’s name. And the Holy Spirit then gives people in the heart to respond to that call and makes them agreed to come under the teaching of the apostles.
The apostle Peter had one preaching in Jeruzalem and many repented and were baptized (+/- 3000) after that preaching and in Philippi Paul needed/used even a shorter preaching to baptize the jailer and his house.
** The best connoisseurs (judges) of the law (the scribes and Pharisees) did not come to repentance under the preaching of John the Baptist, under the proclamation of Jesus and – after His resurrection – also not under the proclamation of the apostles.
Even Adam and Eve were unable to live according to God’s love-will – read 1 Corinthians 15 second part! So even in an uncorrupted state man was unable to believe and love God on His Word [have perfect Faith]. But Gods Word was and is His Love (for man, for this world) as revealed to us in His Son Jesus Christ, the living Word (John 1, see also Colossians 1 verses 12-23). Only our Lord Jesus Christ had perfect faith during His life on earth. He already received/had the Holy Spirit without limits.

HET LIEFDEHART VAN DE VADER…
[Christus] vernederde Zich Zelf, en werd gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood aan het kruis. (Uit Filippenzen 2 vers 8, weergave DB 1546)
Geciteerd: Christus vernederde Zich zeker niet, omdat wij dat waardig waren of omdat wij dat verdiend hadden – want wie van ons zou deze dienst van zo’n verheven Persoon waardig zijn? – maar omdat Hij aan de Vader gehoorzaam wilde zijn. Hier doet Paulus met een enkel woord de hemel open en vergunt ons een gezicht in de afgrond van de Goddelijke Majesteit. Daarin kunnen wij zien en aanschouwen de onuitsprekelijk genadige wil en liefde van Gods Vaderlijke hart voor ons. Zodat we kunnen voelen, dat God Zelf van eeuwigheid een welbehagen had, in wat Christus, die heerlijke Persoon, voor ons zou doen en nu gedaan heeft.
Wiens hart zou hier niet van vreugde en blijdschap smelten? Wie zou hier niet lieven, loven en danken en op zijn beurt ook niet alleen knecht willen worden van de hele wereld (zie Filippenzen 2:7), maar liever nog minder en geringer worden dan niets? En dat wel allermeest als hij ziet dat God Zelf het zo welmenend en vriendelijk bedoeld heeft en de vruchten van de gehoorzaamheid van Zijn Zoon zo overvloedig uitstrooit en bewijst! Dit is, meen ik, door Christus tot de Vader komen. Dat wil het zeggen: Niemand komt tot Christus, tenzij de Vader hem trekt of lokt (zie Johannes 6:44). Hoe treffend, zoet en lieflijk zijn deze woorden die ons het liefdehart van de Vader openbaren!’
(Maarten Luther, Fastenpostille 1525, WA 17.2, 244, 25 – 245, 3)

Bron afbeelding: Facebook

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s