Het geloof, door de Liefde werkende…

Maar wij weten, dat de wet goed is, als iemand die terecht gebruikt, en dit weet,
dat aan de rechtvaardigen geen wet is gegeven
…’
(Uit 1 Timoteüs 1 de verzen 8-9 – weergave DB 1545)

Geciteerd: Zij dwalen die zeggen: De rechtvaardigen moeten goede werken doen. Dat is even zo ongerijmd en ongepast gesproken als dat je zou bevelen: God moet goed zijn; de zon moet schijnen; de perenboom moet peren dragen; drie en zeven moeten tien zijn. Terwijl dit alles toch noodzakelijk reeds volgt uit hun natuurlijke eigenschappen. Of, om het nog helderder en duidelijker te zeggen: de goede werken volgen op het geloof, zonder bevel van een wet, geheel als vanzelf en gewillig, zonder enige dwang.

Want tot welk doel ieder ding is geschapen, dat volbrengt het zonder wet en zonder dwang. De zon schijnt van nature zonder bevel; de perenboom draagt zonder bevel uit zichzelf peren; drie en zeven moeten niet tien zijn, want dat waren zij al. Het is niet nodig om tegen onze Heere God te zeggen, dat Hij goed moet doen, want goed is Hij zonder ophouden uit Zich Zelf, en Hij doet het gewillig en graag.

Om die reden mag je de rechtvaardige niet gebieden, dat hij goede werken moet doen. Want hij doet die reeds zonder gebod en bevel, omdat hij een nieuwe schepping en een goede boom is. Zoals Paulus in de brief aan Efeze schrijft: ‘Wij zijn Gods werk, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen‘ (2 vers 10).”

Maarten Luther: Tischreden aus Veit Dietrichs und Nicolaus Medlers Sammlung, WATR 1, 596, 20 – 597, 2

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.‘ (Uit Galaten 5 vers 1)

Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?’ Neen zij: want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.‘ (Uit Zondag 24 vraag en antwoord 64)

Opgemerkt: We kunnen voor rechtvaardigen dus ook lezen ‘gelovige kinderen van God’ zoals we die als onze broeders en zusters ontmoeten in de Gemeente/gemeenten van Jezus Christus hier op aarde. En dan gaat het er niet om dat wij een oordeel kunnen vellen over anderen of onszelf, namelijk of en in hoeverre bij anderen of onszelf een waar geloof ingeplant is, maar wij zullen onszelf en elkaar aansporen en vooral laten aansporen om elke dag weer te leven uit het geloof en om niet nalatig te zijn of te worden in het gebruiken van de middelen die ons gegeven zijn om ons in het geloof staande te houden en te doen groeien (toenemen) in het praktijk maken daarvan. Want het geloof is in liefde werkende.

In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de Liefde werkzaam is.‘ (Uit Galaten 5 vers 6, HSV)

Bron citaat: wwww.maartenluther-com (email: info@maartenluther-citaten.nl)

Bron afbeelding: DailyVerses-net

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s