Over (het belang van) keuzevrijheid van de mens…

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat van Gods mond uitgaat.

(Het eerste antwoord van onze Heer aan ‘de duivel’ in Matteüs 4 vers 4: ‘De verzoeking in de woestijn’).

“Jullie zullen helemaal niet sterven”, zei de slang. “Integendeel, God weet dat jullie ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie als God Zelf zullen zijn, kennende goed en kwaad.“‘ (Uit Genesis 3 uit/naar vers 4)

En IK zal vijandschap zetten tussen u tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop verbrijzelen en jij zult het de hiel verbrijzelen.‘ (Uit Genesis 3 vers 15)

Geciteerd 1: Dagenlang klinkt het refrein: Tof! God zag dat het goed was.

Vraag: Wat wilde en wil God duidelijk hebben/maken met/door zijn Woord over ‘de boom’ en Zijn woorden over ‘de slang’?

Geciteerd 2: Wij vullen doorgaans bij ‘slang’ automatisch duivel of satan in. Een kwade macht die de mens van zijn onschuld wil afhelpen en het paradijs in een hel wil veranderen. Een antimacht, gericht op chaos, verwoesting en tweedracht, daar waar God ordening, heelheid en vrede schept. (1) Niet onbelangrijk dat we beseffen dat de Bijbeltekst hier zelf helemaal niet over de duivel spreekt.
Dat kan ook nooit de bedoeling van de auteur (a) zijn, want het draait nu juist om de eigen verantwoordelijkheid van de mens. De slang is eigenlijk niet meer dan een ‘literair hulpmiddel‘, het gaat om de verantwoordelijkheid van de mens die geschapen is met keuzevrijheid. Edith Eva Eger, schrijfster van het prachtige boek ‘De keuze’ zegt in een interview: ‘God schiep de verleiding omdat we daardoor leren hoe we van onze keuzevrijheid gebruik kunnen maken.’ (2, 3)

Opgemerkt (a): De Auteur is hier de heilige Geest, daarom kunnen en mogen we deze tekst niet meer lezen zonder ook Zijn verdere onderwijs in het Oude en, voor de gemeenten na het Pinksteren in Jeruzalem, ook het Nieuwe Testament daarbij te betrekken. (2)

Opgemerkt (1): De satan die laterde leugenaar van den beginne‘ wordt genoemd had helemaal niet de macht om het paradijs in een hel te veranderen. Dat blijkt direct al uit Gods woorden tot de mens en de slang in Genesis 3 de verzen 8-20 en Paulus bevestigt dat nog eens in Romeinen 8 de verzen 18-24.

Opgemerkt (2): Het is verdrietig om te lezen hoe de schrijver van de meditatie ons eerst een bepaalde (zogenaamd gangbare) lezing van dit Bijbelgedeelte uit Genesis ‘opdringt’ en dan ‘triomfantelijk’ komt met wat volgens hem (ds. H. Fonteyn) de beste (enig mogelijke) lezing is. Maar de heilige Geest leert ons duidelijk door zijn Woord om deze (in)lezing van ds. H. Fonteyn (en die van schrijfster Edith Eva Eger) te verwerpen als onSchriftuurlijk! (4)

Opgemerkt (3): Niet de keuzevrijheid van de mens staat centraal en dient centraal te staan, maar de ‘Zelfopenbaring van God’! Zie hiervoor (o.a.): 1 Korintiërs 15 de verzen 35-58 en Kolossenzen 1 de verzen 15-20 – maar er zijn meer plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament waar ons dat duidelijk wordt (gemaakt).

Opgemerkt (4) In het onlangs verschenen boek ‘Bijbel en Evolutie’ van Henk G. Geertsema (emeritus hoogleraar Filosofie) wordt ons ook een bepaalde lezing van de eerste hoofdstukken van Genesis voorgelegd die geen recht doen aan hoe de heilige Geest ons – eerder en vandaag – Genesis wil doen lezen en verstaan in het licht van zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.‘ (2 Petrus 1 de verzen 20-21, HSV)

Bron citaten 1+2: Dag in Dag uit 2021 – Meditaties 4 en 5 juni – Leger des Heils | Ark Media

Bron afbeelding: Facebook Citizen TV Kenya

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s