Tot hoeveel dienstbaarheid zijn wij bereid?

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief
als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
(Uit 1 Petrus 3 vers 8)

Geciteerd 1:Jezus zegt nergens in de evangeliën dat vrouwen een toontje lager moeten zingen, integendeel.’

Opgemerkt: Wanneer we kijken naar de geschiedenis van de Kerk (niet kerk(en)) dan zien we dat vrouwen zich door niets hebben laten hinderen om dienstbaar te zijn aan God en aan Zijn Koninkrijk. Zelf door mannen niet. Dat moet ons ook heel wat te zeggen hebben over de manier waarop we nu strijden om de vrouw een meer dienstbare plaats te geven in de gemeenten/kerken!

Toen Hij hun voeten had gewassen, trok Hij zijn bovenkleren weer aan. Toen ging Hij bij hen aan tafel zitten. Hij vroeg: “Begrijpen jullie wat Ik heb gedaan? Jullie noemen Mij ‘Meester’ en ‘Heer.’ Dat is goed, want dat BEN IK ook. Ik, jullie Heer en Meester, heb dus jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als Ik. Luister goed! Ik zeg jullie dat een dienaar niet belangrijker is dan zijn heer. En een boodschapper is niet belangrijker dan de man die hem heeft gestuurd. Het is heerlijk voor jullie als jullie dat begrijpen en je ook zo gedragen.‘ (Uit Johannes 13 de de verzen 12-17)

Geciteerd 2: In 1 Timótheüs 5 laat Paulus ons zien hoe wezenlijk dat is. Het gaat daar over vrouwen, die tot een bepaalde taak in de gemeente worden geroepen. En dan wordt niét gevraagd na hun deskundigheid of naar hun diploma’s. Maar dan wordt gevraagd of zij de voeten der heiligen hebben gewassen.
Of ze dus de nederigheid ook werkelijk in praktijk gebracht hebben. Of ze werkelijk gelééfd hebben in navolging van Christus. Dáár gaat het om wil de Heere Jezus zeggen. Want: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft’ (vers 16).
Als Ik Mijzelf dan niet geschaamd heb om ú de voeten te wassen, hoeveel te mínder behoort u zich dan te schamen om het elkáár te doen.
En dat doende, daarin bezig zijnde, zal er een goede reuk van Christus verspreid worden, en zullen we zelfs genadeloon ontvangen. We lezen dat in vers 17: ‘Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij zo gij dezelve doet.

Lees heel deze zeer leerzame preek over dienstbaarheid: ‘meer en minder meeste en mindere

Bron citaat 1: CIP-nl – ‘Jezus zegt nergens dat vrouwen een toontje lager moeten zingen‘ – auteur onbekend
Bron citaat 2: zgg.nl/uploads/bibliotheek/pdf-bijbelstudies/

Bron afbeelding: The PreachersWord

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s