Paulus (en de andere apostelen) blijkbaar niet begrepen…

Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel; en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking.‘ (Uit 1 Petrus 2 de verzen 11-12)

Vraagt iemand u waarop de hoop die inu leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houdt uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.‘ (Uit 1 Petrus 3 uit de verzen 15-16)

Geciteerd: Hier ligt volgens Vreugdenhil nog veel werk voor Europese theologen. „De Bijbelse verhalen hebben veel referenties naar God en de incarnatie. Dit zijn begrippen die op geen enkele manier meer passen in het wereldbeeld van seculiere Amsterdammers. Ik sprak laatst over hoe Paulus over Jezus praat. Een uitdrukking als hoofd van de kosmos* is hier betekenisloos. Ik gebruikte het beeld van Jezus als burgemeester van de schepping of als projectontwikkelaar van de nieuwe aarde. Dan ontstaat er iets van begrip.”

* Voor mij is deze bewering volstrekt ongeloofwaardig! Dan zullen ze zich dus ook niets kunnen voorstellen bij en begrijpen van ‘Masters of the Universe’.

Opgemerkt 1: Paulus durft te zeggen dat wie het door hem verkondigde Evangelie – dat niet minder begrijpelijk of onbegrijpelijk was in de Grieks-Romeinse wereld van toen dan nu – niet aanvaardde het volgende gold: ‘Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het Evangelie dat wij verkondigen, – en waarvoor de oren en ogen alleen door de kracht van de heilige Geest geopend worden en dus beslist niet door de aanpak en de kracht van de woorden en verhalen van Paulus -, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het Evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.‘ (Uit 2 Korintiërs 4 de verzen 3-4)

Opgemerkt 2: Wij zullen moeten gaan inzien en erkennen dat wij niet dezelfde opdracht en belofte hebben zoals de apostelen die hadden. Waar het Woord al verkondigd werd (en dat gold al voor alle gestichte gemeenten en hier in Europa en heel wat andere delen van de wereld geldt dat zelfs al eeuwenlang) daar zal het Woord verkondigd worden in en aan de gemeente(n) en de gemeente die zal het Evangelie met daad en woord/Woord uitdragen in de betreffende samenleving(en) waar zij een plaats hebben. Er is dus helemaal geen taak daar voor theologen en predikanten én zendelingen om daar nog te gaan evangeliseren!
Waar ondanks dat het Evangelie er al eeuwenlang gepredikt werd en ondanks dat er nog altijd gemeenten van Jezus Christus te vinden zijn waar Gods Woord aan de gemeente(n) verkondigd wordt, de mensen zich afkeren van dit Christendom of er geen interesse voor tonen, en dat ook ondanks het feit dat ze nog Christenen ontmoeten die praktijk maken van hun geloof, daar zullen we ootmoedig van hebben te belijden dat wij christenen/Christenen dan machteloos staan. Dan blijft alleen gebed en zelf daden van gerechtigheid doen* de gemeente nog over!

* Woorden van Dietrich Bonhoeffer ten tijde van ‘Hitler Duitsland’.

Opgemerkt 3: De woorden van Dietrich Bonhoeffer op de gedenkplaat (zie afbeelding) kunnen we m.i. ook invullen voor de leegte (het gat dat gaapt) tussen gelovige Christenen en een geseculariseerde/seculiere christenen/mensen van vandaag. We kunnen zielsveel om die mensen geven en van hen houden, maar we moeten die leegte niet vullen (het gat niet zien te overbruggen) met door theologen (nog weer) uit te vinden en dan ook aan ons beschikbaar gestelde manieren/verhalen om deze mensen het Evangelie nog met (onze) woorden te brengen en/of hen daarvan te overtuigen. Over die macht van dat laatste beschikken wij sowieso niet en wat dat ‘voorlaatste’ betreft, de Bijbel wijst ons die weg niet als een begaanbare weg! Paulus heeft daar ook geen enkele moeite voor gedaan!

Bron citaat: RD Kerk & religie – ‘„Benut bij evangelisatie de kracht van verhalen”‘ – van RD-correspondent

Bron afbeelding: Pin op Spreukehhh

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s