De Geestelijke strijd om een gemeente…

Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijve hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in welke alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.’ (Uit Kolossenzen 2 de verzen 1-3)

Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen* en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. Ik kan van hem getuigen dat hij zich erg voor u inspant en ook voor de mensen in Laodicea en Hiërapolis.’ (Uit Kolossenzen 4 de verzen 12-13)

* Zie Matteüs 5 de verzen 43-48.

Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief aan hen te lezen krijgt.’ (Uit Kolossenzen 4 vers 16)

Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien.* Genade zij met u.‘ (Uit Kolossenzen 4 vers 18)

* Zie de Bijbeltekst in de afbeelding.
Geciteerd: Even komt Paulus nog terug op zijn eigen situatie door te herinneren aan zijn boeien, maar dan gaat hij weer terug naar de kern: Gods genade (2 Korintiërs 12 : 9). Die genade wenst hij ook zijn lezers toe. Die genade is er onveranderd, ook nu. Daarin zijn samengebracht Gods liefde, Zijn vergeving, de kracht en troost die Hij ons wil geven. Met die genade besluit Paulus zijn brief. Genade zij met u.

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare Getuige, het begin van de schepping: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk (1) bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ONGELUKKIG u bent, hoe ARMZALIG, BEROOID, BLIND EN NAAKT.’
(Uit Openbaring 3 de verzen 14-17)

Daarom raad IK u aan koop van MIJ goud (1) dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden (2) en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen zodat u weer kunt zien.’ (2)
(Uit Openbaring 3 de vers 18)

Iedereen die IK liefheb wijs ik terecht en bestraf IK (3). Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. IK sta voor de deur en klop aan. Als iemand MIJN STEM (3) hoort en de deur opent, zal IK binnenkomen, en we zullen samen eten, IK met hem/haar en hij/zij met MIJ.’
(Uit Openbaring 3 de verzen 19-20)

Wie overwint zal samen met MIJ op MIJN troon zitten, net zoals IKZELF overwonnen heb en samen met Mijn Vader op ZIJN troon zit. Wie oren heeft om te horen, moet HOREN wat de GEEST tot de gemeenten zegt.’
(Uit Openbaring 3 de verzen 21-22)

HIJ die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, IK kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
(Uit Openbaring 22 de slotverzen 20-21)

(1) Blijkbaar zagen zij en anderen daar in die gemeente allerlei ‘goud’ blinken, maar dan goud waar onze Heer Jezus Christus helemaal niet van onder de indruk is, integendeel zelfs!
(2) Aan Johannes wordt verteld hoe ze aan die witte kleding zijn gekomen: ‘Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam’ (Openbaring 7 : 14). Het gaat dus om het krijgen van vergeving. Waren ze – vanwege hun trots – blind geworden voor hun eigen tekortkomingen en zonden en daarom ook te weinig bereid om ootmoedig over elkaar en anderen te oordelen en elkaar en anderen vergeving te schenken?
(3) Zie o.a. Hebreeën 12 de verzen 1-13 en 1 Petrus 4 de verzen 17-19.
(4) Er is dus ook een persoonlijk dagelijks samen maaltijd houden met onze Heer mogelijk. Dat verlangen behoort ook zeker tot de dagelijkse bede om ‘ons dagelijkse Brood’ en dat wordt ook zeker ‘gehonoreerd’ wanneer we dagelijks het Onze Vader met heel ons hart bidden! Dat lijkt me in deze corona-tijd van veel belang om dat te beseffen en dat mag ons een hartelijke gerustheid geven in welke omstandigheden we ook mogen verkeren of nog geraken. 

Bron citaat: Dag in Dag uit 2021 – Meditatie 30 april 2021 – Leger des Heils Ark Media.

Bron afbeelding: Knowing-Jesus

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s