Geen mooie folder maar ReisGids voor Onderweg!

Zeg daarom tegen de Israëlieten: “Ik zal er Zijn heeft mij naar u toegestuurd.” Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik aangeroepen worden door alle generaties.‘”‘ (Uit Exodus 3 de verzen 14-15)

Geciteerd:Veel christenen struikelen over moeilijke Bijbelteksten die ze niet begrijpen”, merkt docent Pieter Siebesma op. “De Bijbel is geen verhaal over een vakantiereisje, waarbij we kunnen klagen als het appartement kleiner of het uitzicht minder mooi is dan in de folder.”

Opgemerkt 1: Het is (dan) ook geen boek waaruit we eerst door ‘grote breinen’ (als een Calvijn of een prof. dr. W.J. Ouweneel) allerlei theologische waarheden op een rijtje gezet dienen te krijgen om ons zo (eerst) een volgens hen juist beeld van God te laten vormen. Nee, het is een reisgids voor onderweg (1) waarbij de heilige Geest, Die onze Heer en Heiland (Redder) vertegenwoordigt in ons leven, onze Leidsman is. Daarom leven Christenen dagelijks van Woord en gebed en verzuimen ze ook de samenkomsten van de gemeente niet op een dag waarop de heilige Geest hen graag alle werk uit handen wil nemen en laten uitrusten (2) om dan Zelf het werk ter hand te nemen van hun toerusting door Woord en Sacrament. (3)

(1) Mozes kwam dan ook niet – na het schapenhoeden bij zijn schoonvader Jetro – terug in Egypte met een dik godsdienstig boek over God bij zich, nee, ze zouden door de levende God, Die zich aan Mozes geopenbaard had als JHWH, bevrijd gaan worden uit Egypte en een woestijnreis gaan (mee)maken onder Zijn hoede (en soms ook woede!) en voortdurende zorg…

(2) Zoals het volk in de woestijn op de Sabbat geen manna verzamelde.

(3) We lezen de Bijbel ook samen met de Kerk van alle eeuwen. De HC vind ik nog het beste hulpmiddel (voor jong en oud) om dat te leren doen, daarom hadden de gereformeerde kerken ook de gewoonte om dat in de tweede samenkomst als regel te doen.

Opgemerkt 2: Wat betreft het Bijbelonderwijs aan de hand van de Catechismus durf ik wel te stellen dat dat leeronderwijs in de tweede dienst (indertijd) meer ‘zoden aan de dijk zette’, dan het moeizame lesgeven tijdens catechisatie-uren. Meen dat de jeugd heel best zonder dat vroege (leeftijd 12-16 jaar) catechisatie-onderwijs kan, tenminste wanneer de ouders thuis eenvoudig praktisch onze Heer dienen en het gewone Bijbellezen en bidden met elkaar niet nalaten en ook niet verzuimen de samenkomsten van de gemeente samen met de kinderen bij te wonen. Maar dan zal ook de ‘leerdienst’ eerst weer in ere hersteld moeten worden. Of men daar nog ‘oren’ naar heeft?

Bron citaat: CIP-NL – ‘De bijbel is geen verhaal over een vakantiereisje’ – docent Hebreeuws Pieter Siebesma

Bron afbeelding: Bol-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s