Bieden de Sacramenten geen zekerheid?

De wind blaast, waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is een ieder die uit de Geest geboren is.” (Uit Johannes 3 vers 8 )

Geciteerd: Wij lezen ook nergens in de heilige Schrift, dat iets zichtbaars –zoals de sacramenten– met zekerheid de Geest meebrengt. Integendeel, indien ooit iets zichtbaars met de Geest medegebracht is, dan was de Géést de drager en niet dat zichtbare. Zo kwamen, toen een sterke wind opstak, door de kracht van de wind de vurige tongen mee, maar niet andersom de wind door de kracht der tongen. Zo bracht de wind kwakkels mee en voerde sprinkhanen weg, maar geen kwakkels of sprinkhanen waren ooit zo snel, dat zij de wind konden meebrengen.

Opgemerkt: Tot zulk soort uitspraken ‘niet met zekerheid de Geest meebrengt’ kom je wanneer je bij de uitleg van een Bijbeltekst niet heel de context van de tijd en de omstandigheden waarin die woorden gesproken (en/of opgeschreven) werden meeweegt. Je zou ook – met Luther – kunnen zeggen: wanneer je niet lang genoeg ‘klopt op zo’n tekst’ en bidt om opening daarvan door de heilige Geest!

Onze Heer Jezus Christus spreekt daar de Schriftgeleerde/Farizeeër Nikodemus aan op het getuigenis van Hem en dat van Johannes. Op dát werk van de heilige Geest moesten de Schriftgeleerden en Farizeeën acht geven in plaats van – voornamelijk uit eigen belang – het te ontkennen en te negeren. Daar was de heilige Geest bezig met het passeren van het vele werk dat de Joodse Schriftgeleerden en Farizeeën hadden verzet en waar ze trots op waren en waarvan ze alle credits verlangden van al hun Joodse broeders en zusters en dus ook van onze Heer Jezus Christus en van Johannes de Doper. Dat nieuwe werk van de Geest in het optreden en de doop van Johannes de Doper en het werk dat onze Heer begonnen was te doen, dat was in geen mensenhart opgeklommen en daarom hadden de Joodse ‘theologen/kerkleiders’ het ook niet ‘voorzien’. (Lees hierbij 1 Korintiërs 1 en 2!)

Jezus’ woordde Geest blaast waarheen Hij wil‘ is dus niet te gebruiken om iets te kunnen zeggen over of de heilige Geest Zich vast met/aan de bediening van de Sacramenten verbonden heeft of niet. Daar hebben we andere Bijbelgedeelten bij nodig om daar een uitspraak over te kunnen doen!
We lezen in Lukas 7 dat de heilige Geest bij het onderwijs van Jezus de oren en ogen opende van degenen die zich eerder door Johannes de Doper hadden laten dopen, maar dat Hij dat niet deed bij de Farizeeën en Wetgeleerden die zich niet hadden laten dopen.

Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die Hem uit de dood heeft opgewekt.‘ (Uit Kolossenzen 2 vers 12)

Bron citaat: RD Kerk & religie – Meditatie ‘Johannes 3 : 8‘ – Huldrych Zwingli (1)

(1) Huldrych Zwingli, reformator in Zürich (in ”Verantwoording des geloofs voor keizer Karel”, 1530)

Bron afbeelding: YouTube

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s