Paulus’ burgerrecht was ‘in Rome’ en het deed ertoe!

Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars: ‘Ze hebben ons zonder proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn, Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten, en nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van! Laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten.‘ (Uit Handelingen 16 vers 37)

De commandant ging erheen en zei: “Zeg mij eens, ben jij een Romein?” Paulus zei: “Ja.” De commandant antwoordde: “Ik heb het Romeinse burgerrecht voor veel geld gekocht.” Paulus antwoordde: “Maar ík ben als Romein geboren.” (Uit Handelingen 22 de verzen 27-28)

‘… maar als deze beschuldigingen die deze mensen tegen mij inbrengen op niets berusten, kan niemand mij aan hen uitleveren. Ik beroep me op de keizer!’ Na overleg met zijn raadgevers verklaarde Festus toen: ‘U hebt u beroepen op de keizer, dan zult u ook naar de keizer gaan!‘ (Uit Handelingen 25 de verzen 11-12)

Geciteerd:Christus is in u, Hij is uw hoop op Goddelijke luister.‘ (Uit Kolossenzen 1 vers 27)
Het zelfstandig naamwoord ‘luister’ wordt tegenwoordig niet zoveel meer gebruikt. Het betekent: schittering, glans*. De Bijbel in de Gewone Taal spreekt van een schitterende toekomst. Dat is volgens Paulus een mysterie dat hij door zijn prediking bekend heeft willen maken aan zijn hoorders. Dat heeft wel tot gevolg gehad dat hij heel wat moest lijden en nu in Rome gevangen zit ( best ontluisterend was dat allemaal, toch?! – AJ). Maar het is zeker de moeite waard geweest. (…) In de tekst van vandaag heeft hij het nog eens samengevat: ‘Christus is in u, Hij is uw hoop op Goddelijke luister.‘ Zonder Christus ontbeert ons leven glans. Maar door Hem kunnen we schitterend leven.

* Opgemerkt 1: Best ‘ontluisterend’ wanneer ‘luister’ domweg vertaalt/weergegeven word met ‘schittering, glans’. Gods luister dat is zoveel meer! Het is Zijn enorme macht en majesteit zoals die ons blijkt uit heel de schepping, maar het is ook Zijn hemelse luister zoals daar in de Bijbel ook over gesproken wordt en het is ook Zijn Zelf-openbaring in onze mensengeschiedenis en die van de Kerk hier op aarde. Heel de schepping en alle hemelingen bezingen die ontzaggelijke luister van God. En wij mensen zullen die luister van God straks niet meer door de zonde ‘onluisterd’ tegenspreken, maar onderdeel zijn van die Goddelijke luister met heel ons bestaan.

Opgemerkt 2: De mensen uit de tijd van Paulus zullen niet veel (goddelijke/Goddelijke) ‘luister’ aan deze man ontdekt hebben. Net zoals van zijn ‘buitenkant’ niet konden zien dat hij (geboren) Romeins staatsburger was, net zo min konden andere mensen (waaronder gelovige leden van de gemeenten) zien dat Paulus een apostel was met een hemels burgerrecht. Dat glansde echt niet van hem af. Zo schitterend was het allemaal niet wat en hoe hij sprak en wat anderen over hem vertelden en wat hem allemaal overkwam vanwege zijn apostelschap. In 1 Korintiërs 4 de verzen 6-21 maakt hij nog eens duidelijk hoe ‘schitterend’ zijn bestaan wel niet was en dat tegenover leden van de gemeente in Korinthe die al de ‘schitterglans’ van een koning hadden in die gemeente.

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze Redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan Zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan Zijn verheerlijkt lichaam’ (Uit Filippenzen 3 vers 20)

NB. Opgemerkt bij de kop: Paulus had vanwege de wet van God en zijn geboorte als Jood ook ‘burgerrecht’ in Jeruzalem, maar de verantwoordelijken daar die wilden dat niet (meer) horen en hem dat niet geven.

Bron citaat: Dag in Dag uit – Meditatie 21 april 2021 – Leger des Heils | Ark Media

Bron afbeelding: ImageQuote

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s