Dromerijen als opmaat voor huiskerken…

Omdat u trouw bent gebleven aan Mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.‘ (Openbaring 3 : 10-11)

‘Huiskerken’ georganiseerd en aangestuurd door
(al of niet betaalde) dromers…

Geciteerd 1: Ik (1) ben een grote dromer, ik droom dat de huiskerk er voor iedereen is.”

Opgemerkt 1: Hebben we ook maar een van de apostelen of onze Heer Jezus Christus Zelf ooit iets dergelijks horen beweren?

Geciteerd 2: Inspiratie voor het concept van de huiskerk haalde Plantinga uit Canada, waar op kleine schaal al druk wordt gewerkt met deze kerken. Ook in andere delen van de wereld is de huiskerk een trend, die door de beperkingen van corona alleen maar wordt versterkt. Het Evangelisch Werkverband wil aansluiten bij dit succes, zegt Maat (2).

Opgemerkt 2: Trend en succes dat zijn woorden/zaken waar deze dromers gevoelig voor zijn en daar heeft de gemeente van Jezus Christus hier op aarde baat bij, menen ze!

Geciteerd 3: Voor Janneke Plantinga is het eigenlijk een wonder. Haar man en opgroeiende kinderen wilden niet meer naar hun protestantse kerk in Drachten. De hele opzet van zo’n dienst, met een dominee en een preek, sprak hen totaal niet aan.

Opgemerkt 3: Hoe man en kinderen tegen een kerkdienst aankijken dat gaf/geeft de doorslag! Zie opgemerkt 4.

Geciteerd 4: Die mogelijkheid om mee te doen, is er in reguliere kerkdiensten maar zeer beperkt. Een kerkgang is vooral een combinatie van luisteren, zingen en bidden. ‘Consumeren’ noemt Maat dat, en dat ziet hij niet als aanbeveling: “Je gaat zitten, je verinnerlijkt wat je hoort en je gaat weer naar buiten. In een huiskerk kun je niet wegduiken, het is niet vrijblijvend. Wij willen luisteren naar Zijn stem, én we willen onze hand uitstrekken naar buiten, naar mensen die het moeilijk hebben. We willen de gang maken van kerkganger naar discipelen, naar navolgers van Jezus.”

Opgemerkt 4: Maak zelf eerst een karikatuur van wat een kerkdienst is, dan kan je de onvrede van man en kinderen goedpraten en dan kan je zelf komen met een mooie/betere oplossing. En dan gelijk maar beweren dat je in een huiskerk niet kunt ‘wegduiken’ om dat even later net zo gemakkelijk weer onderuit halen (zie citaat 6), want er is daar (natuurlijk) ‘alle ruimte’ om als (‘eeuwige’?) ‘twijfelaar’ mee te blijven doen.

Geciteerd 5: Plantinga kan zich indenken dat dat ‘consumeren’ bij een dienst heel prettig kan zijn, er wordt niets van je verwacht. “Maar komt de boodschap tot je, verandert het je leven? Jezus luisterde niet alleen, je moet ook in beweging komen. Maak alle volken tot mijn discipelen, dat zei Hij. Het is een manier van leven.”

Opgemerkt 5: Onze Heer Jezus Christus preekte voor grote groepen mensen (o.a. in de synagogen en in het open veld) en Hij gaf Zijn discipelen onderricht net zoals dat in onze gezinnen en in de ‘samenkomsten/kerkdiensten’ en op catechisaties en in de christelijke scholen ook nog gebeurd. Hij heeft van dat verkondigende en luisterende werk nooit gezegd dat dat horen naar het Woord van Hem helaas niet meer dan een vrijblijvende zaak genoemd kon worden. Integendeel!
En Jezus werk (was dat luisteren?) en Zijn opdracht aan de discipelen – zoals dat in hun werk nu nog altijd doorgaat ‘tot aan de voleinding der wereld’ waar Gods Woord verkondigd wordt met het Evangelielicht dat de apostelen ons eerst hebben doorgegeven – wordt nu zomaar de opdracht voor huiskringen en die zouden daarvan/daardoor wel ‘in beweging’ komen.

Geciteerd 6: Met die missionaire gerichtheid wil Plantinga noch Maat suggereren dat de huiskerk per se een evangelisch karakter moet hebben. Plantinga ervaart dat in de praktijk: er is, zegt ze, in de huiskerk ruimte voor twijfelaars, voor zoekers. “Twijfels mogen er zijn, juist door een gesprek met anderen kun je een stap verder zetten.”

Opgemerkt 6: Dus een huiskerk biedt itt de gemeenten/kerken wel ruimte voor twijfelaars en die komen daar dan wel in gesprek met anderen (je kinderen bijvoorbeeld) en die krijgen daar dan (alle?) ruimte. En de gesprekken die met ze gevoerd worden, die helpen de ‘huiskerkers’ om een stap verder te zetten. Een wonderlijke wereld die huiskerken! Of is het hoog tijd om wakker te worden uit dat gedroom!

Zie verder ook: ‘Over (onmisbaarheid van) de kerkelijke ambten…

Bron citaten: Trouw/deVerdieping – ‘De huiskerk is er voor iedereen‘ – door Maaike van Houten

(1,2) Plantinga is voorzitter van het Evangelisch Werkverband (waarvan Hans Maat de directeur is) in de Protestantse Kerk in Nederland. Deze organisatie, die een jaar of tien geleden begon met de succesvolle pioniersplekken, gaat nu aan de slag met de huiskerk. Vrijdag houdt ze een webinar, waarin ze uitlegt wat een huiskerk is en hoe en wie dat kan opzetten. Vijftig mensen hebben al gekeken naar de website, wat zowel Plantinga als Maat een mooi begin vinden.

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s