Oproep om royale uitdelers* te zijn…

Weest gastvrij onder elkaar, zonder te mopperen. En dien elkaar, ieder met de gave die hij heeft ontvangen, als goede uitdelers van de velerlei genade van God.‘ (1 Petrus 4 : 9-10)

Geciteerd 1: Allerlei dat we in deze wereld aan goed en have (vrouw, kinderen, vee, etc.) ontvangen zijn gaven van God. Maar ik wil deze woorden van Petrus hier liever uitleggen met betrekking tot de geestelijke gaven, die nuttig zijn voor de christelijke kerk en de zaligheid van mensen. Want daar (in het midden van Christus gemeente) stort de heilige Geest overvloedig allerlei gaven uit.

Iedereen aansporen!

De heilige Geest geeft niet al Zijn gaven aan één persoon, met voorbijgaan aan anderen. Dáár moet nu de hele kerk (hele gemeente) op toezien, dat men ieders gaven zal gebruiken tot heil en zaligheid. Het is nodig dat men allen aanspoort (1) dat zij elkaar met deze gaven zullen dienen.
Dat aansporen doet Paulus ook. Wanneer hij de verschillende gaven opsomt (zie 1 Korintiërs 12), slaat hij er als met een donderslag in, en zegt dat ze nutteloos zijn, zelfs wanneer ik alle gaven zou hebben, als ik daarbij de liefde niet heb (1 Korintiërs 13).

Sekten en verscheurende wolven

Geciteerd 2: Als iemand een goed preekje kan houden, voelt hij bij zichzelf dat hij een stukje beter is dan anderen. En als het volk hem dan nog bijvalt ook, weet hij niet meer of hij op aarde of in de wolken loopt – de dwaas! Sommigen hebben een goed verstand en het preken gaat hen vlot en gemakkelijk af. Dat streelt hen zodanig dat zij daarna sekten maken en verscheurende wolven worden, en uiteindelijk alleen nog maar verering, eigenbelang, macht en heerschappij zoeken.
Daarom prediken en vermanen zowel Paulus (Handelingen 20 : 28) als Petrus (1 Petrus 5 : 2): ‘Niet gedwongen, maar gewillig, niet om schandelijk gewin, maar uit de grond van het hart.‘ Ieder moet op zichzelf toezien!

Voortreffelijke zaak!

Het is een heerlijke en voortreffelijke zaak als iemand veel gaven heeft, maar in Lukas 12 vers 48 wordt gezegd: ‘Wie veel heeft, moet ook veel verantwoorden.‘ Als je nu geen duizend gulden hebt ontvangen, dan hoef je ze ook niet af te rekenen. Heb je ze echter ontvangen en niet goed besteed – pas dan maar op! Zo ook als je een edelman bent, een ambt bekleed (2), boer of overheidspersoon: dan hoeft niemands anders zich daarvoor te verantwoorden, want je moet (eens ook voor God) zelf verantwoording afleggen!

Alleen God de eer!

Geciteerd 3: Daarom, zie toe dat je al je gaven slechts richt op de liefde tot, de dienst aan en de vriendelijkheid voor je naaste, én dat je daarbij een brandende en vurige liefde hebt. Opdat alleen God de eer zal ontvangen. Als dat niet het geval is, ben je geen christen. (3)

Maarten Luther: Predigten am Sonntag Trinitatis, 1. Juni 1539, vgl. WA 47,779 ff

* Royaal: leenwoord uit het Frans, in de betekenis van ‘onbekrompen, gul’ voor het eerst aangetroffen in 1672, afgeleid van het Franse roi (koning).
(1) Tijdens huisbezoek kan dat aansporen natuurlijk ook een plaats hebben – zie Handelingen 20 : 18-21, 2 Timoteüs 4 : 1-2.
(2) Zie 1 Timoteüs 3 : 1
(3) Dat moet ons er ook voor behoeden dat we roemen in vroegere of huidige voorgangers en hun werk! ‘Gedenkt uw voorgangers die u het Woord van God verkondigd hebben en volgt hun geloof na‘ staat er in Hebreeën 13 : 7. We zullen ons daarom niet beroemen met allerlei loftuitingen op hun leringen en hun (knap) theologisch werk* dat ze ons hebben nagelaten (daaruit citeren is nog wat anders!), want alleen de nederige en eerbiedige verkondiging van Gods Woord en hun (voorbeeldig) geloof waren indertijd (en/of zijn nu) werkelijk van belang en dát kan en behoort ons ook nu nog te dienen tot voorbeeld en navolging.
* We hebben de Heidelbergse Catechismus die ons helpen kan om de Bijbel goed te leren lezen en begrijpen, we doen dat dan samen met de Kerk van eerdere tijden en plaatsen. Dat werk is ook niet aan één voorganger/theoloog toe te schrijven. Alleen dat al is een groot pluspunt van dit toch ook altijd nog weer als mensenwerk te beschouwen kerkelijk geschrift.
Bij de afbeelding: We zijn met Christus erfgenamen! Niets kwam van ons, maar alles is van ons!

Bron citaat: Maarten Luther Als goud door vuur beproefd – Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen – Overdenking 49 – Samengesteld, ingeleid door H.C. van Woerden – © 2020 Den Hertog B.V., Houten.

Bron afbeelding:  Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s