Zullen wij die Bron voor u openen*…

(…) ‘Mozes zei tegen de menigte: ‘Luister, opstandelingen!
Moeten wij voor jullie water uit deze rots laten komen?’
Toen hief Mozes de staf op en sloeg tweemaal op de rots.

(Zie Numeri 20 : 7-13)

Geciteerd: In deze aflevering sta ik stil bij de Bijbeltekst Psalm 36 : 10 waar David zegt: ‘Want U bent de bron van leven.
Laten we zorgen dat de bronnen in Nederland overal levenskrachtig zijn en stromen!

Opgemerkt 1: Die Bron staat sinds ‘het Pinksteren’ in Jeruzalem en sinds het getuigenis van de apostelen altijd en voor iedereen open en het water ervan is levenskrachtig en stromend! De ‘gezonde en krachtige schapen en bokken’ zullen ervoor hebben op te passen dat ze de ‘zieke en zwakke dieren’ niet in de weg lopen of zelfs de weg voor hen versperren en/of hebben te voorkomen dat ze het levenskrachtige en stromende water uit die Bron voor hen vertroebelen!

(…) 7 De Here zei tegen Mozes: 8 ‘Haal de staf en roep daarna het volk bijeen. Terwijl de mensen toekijken, moet u tegen die rots daar spreken en dan zal er genoeg water uitkomen! U zult hun water geven uit een rots en er zal genoeg zijn voor alle mensen en hun vee!’ 9 Mozes deed wat de Here had gezegd. Hij haalde de staf van de plaats waar hij voor de ogen van de Here stond. 10 Toen riepen Mozes en Aäron het volk bijeen bij de rots en Mozes zei tegen de menigte: ‘Luister, opstandelingen! Moeten wij voor jullie water uit deze rots laten komen?’ 11 Toen hief Mozes de staf op en sloeg tweemaal op de rots. Het water gutste eruit en de mensen en het vee konden drinken. 12 Maar de Here zei tegen Mozes en Aäron: ‘Omdat u Mij niet hebt geloofd* en Mij niet de eer hebt gegeven voor de ogen van het volk Israël, zult u beiden hen niet het land mogen binnenbrengen dat Ik heb beloofd!’ 13 Deze plaats werd Meriba (Water van Ruzie) genoemd, omdat de Israëlieten hier opstandig werden tegen de Here en Hij Zich hier als de Heilige** bewees. (Uit Numeri 20)

* Namelijk dat God het volk genadig wilde zijn zonder verwijt.
**
  Zie o.a. Exodus 34 : 5 t/m 7 en Jona 4 : 2.

Opgemerkt 2:  Wat zou het voor allen (bij Kades/Meriba) goed en passend geweest zijn wanneer Mozes daar woorden gesproken had zoals we die bijvoorbeeld vinden in Psalm 36:

(…) 6 Here, hemelhoog is Uw goedertierenheid,
Uw trouw reikt tot de wolken;
7 Uw gerechtigheid is als de bergen Gods,
Uw gericht is een geweldige watervloed.
Mens en dier verlost Gij, Here.

8 Hoe kostelijk is Uw goedertierenheid, o God;
daarom schuilen de mensenkinderen
in de schaduw van Uw vleugels;
9 zij laven zich aan de overvloed van Uw huis,
Gij drenkt hen met de stroom van Uw liefelijkheden.

10 Want bij U is de bron van het leven,
in Uw licht zien wij het licht.

Bron citaat:  FB-post met link naar video met overdenking door Wilkin van de Kamp

Bron afbeelding:  Pinterest

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s