‘Eensluidend getuigenis’…

Want gij zijt allen* kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.‘  (Galaten 3 : 26)
* Oud én jong!

Geciteerd: Niemand kan de aanklacht van de duivel in zijn geweten verdragen zonder speciale hulp en kracht. Hij is onderhoudend als hij discussieert (…). Hij kan mensen een waarheid voorhouden die niemand kan ontkennen, namelijk dat we gezondigd hebben. Daarvoor heeft hij twee getuigen die niemand kan bestraffen, namelijk Gods gebod en ons geweten. Hier kun je niet meer ‘nee’ zeggen. Maar als ik ‘ja’ zeg, zoals ik moet doen, dan ben ik ten dode opgeschreven en heeft de duivel me te pakken. Maar daarin ligt zijn leugen, dat hij me zover brengt dat ik ga twijfelen. En dan is het hoog tijd dat er redding en hulp uit de hemel komen, dat er bijvoorbeeld een broeder* bij je is met een gesproken Woord van God of dat de Heilige Geest Zelf in je hart komt (…) en zegt: ‘Het kan zijn dat de duivel je jawoord heeft gekregen. Keer je nu echter als Petrus om tot Christus, Die jouw jawoord met Zijn bloed heeft uitgewist zodat het je niet zal schaden.’ Dan kun je namelijk zeggen: ‘Zonder Christus ben ik een zondaar. In Christus ben ik geen zondaar. Want Hij heeft mijn zonden door Zijn bloed uitgewist.’

(…) 5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 6 Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. 7 Er zijn dus drie getuigen: 8 de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend.
9 Als we het *getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God over Zijn Zoon gegeven heeft. 10 Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt Hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over Zijn Zoon gegeven heeft. 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in Zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. 14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. 15 En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.
  (Uit 1 Johannes 5)

Opgemerkt: Wanneer we horen en dus weten kunnen dat de heilige Geest ons en onze kinderen naar Gods wil ons geschonken werd en wordt op ons gebed (voor en met onze broeders en zusters en onze kinderen) en dat het getuigenis van de Geest in ons hart eensluidend is met het (uitwendig) getuigenis van het water van onze doop en met het bloed dat getuigt via de ons geschonken wijn in de beker van het Avondmaal, hoe vast en zeker mogen wij dan weten door het geloof dat wij *allen deel hebben aan onze Heer Jezus Christus!
Wat een verschrikkelijk gegeven dat men in ‘de theologie’ aan dat Heerlijke eensluidende getuigenis afbreuk heeft gedaan en doet en mensen er van weerhoudt om het getuigenis van het water van hun doop en ook het getuigenis van het vergoten bloed van het Avondmaal te aanvaarden. Wee hen die afbreuk durven doen aan dat eensluidende getuigenis en maar blijven doorgaan om Gods kinderen in de gemeente van onze Heer Jezus Christus te bedreigen en te bedriegen met ‘hún theologie’.

Bron citaat:  checkluther-com – Meditatie 25 september 2020 – Luther Heritage Foundation (Veenendaal)

Bron afbeelding: Verse of the Day

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s