Tenzij geboren uit water en Geest…

Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. (Uit Johannes 3)

Vruchtwater of vruchtbaar water?

Geciteerd: Geboorte uit water wijst op de natuurlijke geboorte, op vruchtwater, op geboren worden uit een mens…

Opgemerkt: Wanneer dat waar zou zijn dat onze Heer Jezus Christus Nicodemus hier (eerst nog weer) wijst op de natuurlijke geboorte van een mens dan is dat zeer vreemd te noemen. Dan zou daar in feite staan: Niemand van u kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren is uit een mens en dan later ook nog uit de Geest. Dat geboren (moeten) zijn uit een mens dat hoefde onze Heer Jezus Christus Nikodemus heus niet (nog eens) voor te houden.

Het gaat hier uitdrukkelijk over het water van de doop. En je laten dopen in Israël was sinds het optreden van Johannes de Doper geen vrijblijvend gebeuren meer geweest.* We lezen daarover in Lukas 7 het volgende: (…)

27 Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” 28 Ik zeg jullie: van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.’ 29 Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid: zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. 30 Maar de farizeeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God: zij hadden zich immers niet door hem laten dopen.

* Zelfs Jezus liet Zich door hem dopen en dan daalt de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer (Zie Matteüs 3 : 16-17). Jezus zegt ook – n.a.v. Johannes de Doper – dat Hij het getuigenis van een mens niet nodig heeft, maar de doop van Johannes ontvangen, dat was wel nodig – zie Matteüs 3 : 14-15.

Opgemerkt (vervolg): Sinds de komst van Johannes en sinds het moment dat de discipelen van onze Heer mensen doopten was het water van de doop een onmiskenbaar teken dat de heilige Geest zich verbonden had met/aan die mensen om hen het koninkrijk van God te doen zien. Van de Schriftgeleerden en Farizeeërs wordt later duidelijk dat zij zich verzetten tegen de heilige Geest en soms zelfs zodanig dat Jezus speciaal met het oog op hen waarschuwt voor ‘de zonde tegen de heilige Geest’. (Zie Matteüs 12 : 22-50)

Later zal Johannes in zijn eerste brief ook nog het volgende schrijven:

(…) 5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 6 Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. 7 Er zijn dus drie getuigen: 8 de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. (Uit 1 Johannes 5 – Zie ook Johannes 19 : 33-37).

Opgemerkt (vervolg): Wie gedoopt werd/wordt heeft dus een getuigenis ontvangen dat niet minder een waar getuigenis is dan wat de Geest en het vergoten bloed van onze Heer Jezus Christus ook getuigen: Christus is ons en ook mij van God de Vader gegeven tot eeuwig behoud en dat geloof wordt gewerkt door de heilige Geest Die ook mij gegeven is.

Allen die dat Evangelie horen en dat getuigenis voor hun ogen zagen en/of dat ook zelf door hun Doop bevestigd kregen en dat eensluidende getuigenis dan toch nog willen ontkennen maken God tot een leugenaar. Ze verzetten zich tegen de heilige Geest die hen het Evangelie in de oren deed en doet klinken omdat hij geen geloof hecht aan het drievoudig getuigenis hier op aarde die het getuigenis dat God over Zijn Zoon heeft gegeven bevestigen, dit getuigenis luidt:

God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (Zie 1 Johannes 5 : 11-12)

Opgemerkt (slot): Wij gedoopte leden van Christus gemeente – jong en oud! – gaan naar de samenkomsten van ‘onze’ gemeente als kinderen van God die door de heilige Geest geopende oren en ogen hebben ontvangen voor het ‘zien’ (in geloof) van het koninkrijk van God. En laat niemand de kinderen en eenvoudigen of welk lid dan ook van de gemeente van onze Heer Jezus Christus deze door de heilige Geest geschonken en gewerkte gemeenschap met onze Drie-enige God en met elkaar ontzeggen, want dan klinken deze waarschuwende woorden van onze Heer en Heiland tot ons:

2 Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5 En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. 6 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. (Uit Matteüs 18)

Bron citaat: Verkonding in de ochtenddienst van NGK ‘De Ontmoeting’ in Voorthuizen-Barneveld op 13 september 2020

Bron afbeelding: The Power of God’s Word

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s