‘Niets anders te weten dan’…

Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid;
maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.
(1 Korinthe 1 : 18)

Geciteerd 1: De hoogste wijsheid is: als je aan de zwakke gestalte van de gekruisigde Christus hangt en je niet aan Hem ergert en als je niets anders van God weet of over Hem denkt, dan dat Hij gekruisigd is.
Het is gevaarlijk om te denken aan Zijn majesteit, want een boze geest kan zich voordoen alsof hij de gestalte van de majesteit is. Hij kan echter niet doen alsof hij de gestalte van het kruis is, want dan is hij overwonnen en op de grond geworpen. Daarom haat hij dit met alle vijandigheid.

Niet zelf ‘de boze majesteit van God’ uithangen voor het volk…

Geciteerd 2: De HEER zei tegen Mozes: ‘Neem de staf en roep met je broer Aäron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen, en mensen en vee te drinken geven.’
Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij en Aäron lieten iedereen bij de rots samenkomen. ‘Luister, opstandig volk,’ zei Mozes, ‘zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen?’ Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf op de rots, en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had, en ook het vee. De HEER zei tegen Mozes en Aäron: ‘Omdat jullie niet op Mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor Mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef.’ (Uit Numeri 20 : 7-12)

Geciteerd 3:HEER, mijn God, u bent begonnen uw dienaar uw grootheid en kracht te tonen. Welke god in de hemel of op aarde kan uw daden en uw macht evenaren? Sta mij toch toe over te steken en dat goede land aan de overkant van de Jordaan te zien, die mooie bergen en de Libanon.’
Maar door uw schuld was de HEER tegen mij in woede ontstoken en Hij weigerde naar mij te luisteren. Hij zei: ‘Genoeg, zwijg hier verder over! Beklim de Pisga en kijk vanaf de top uit naar het westen, het noorden, het oosten en het zuiden. Kijk goed om je heen, want je zult de Jordaan niet oversteken. (Uit Deuteronomium 3 : 24-27)

Opgemerkt 1:Maar door uw schuld‘… Probeert Mozes hier de schuld toch nog wat van zich af te schuiven en bij het volk te leggen? Dat blijven wij mensen altijd wel sterk geneigd om de schuld niet bij onszelf te zoeken maar te wijten aan ‘de omstandigheden’ of door naar ‘de ander(en)’ te wijzen.

Opgemerkt 2: Doet Paulus dat ook niet min of meer wanneer hij (later) schrijft ‘maar ik handelde uit onwetendheid’ (toen hij de gemeente fel vervolgde), want bij zijn roeping klonk in feite toch het verwijt: Paulus, waarom handel jij – hoewel het je zwaar valt (1) – tegen beter weten in (2), en vervolg je Mij?’ (zie Handelingen 9 : 3)

(1) Prikkels de verzenen, een ouderwets woord voor “hiel”. De ‘verzenen opheffen’ heeft betrekking op het achteruit trappen dat een trekdier doet om zich te verweren. Runderen werden namelijk gebruikt om te ploegen en als ze ongewillig waren, trapten ze met hun poten achteruit. De boer gebruikte dan een stok met een punt in de hand die hij achter hun poten hield of had op de ploeg een dwarslat met prikkels gemonteerd, waardoor ze zich bezeerden als ze trapten en het dus afleerden.
(2) Paulus was er ook bij toen Stefanus zijn rede uitsprak voor het Sanhedrin waar op het laatst de leden van het Sanhedrin schreeuwden en tierden en de handen voor hun oren hielden omdat ze die woorden niet (langer) wilden aanhoren en aannemen.

Bron citaat 1:  checkluther-comMeditatie 27 augustus 2020 – Luther Heritage Foundation (Veenendaal)

Bron afbeelding: SlideShare

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s