Pastorale handreiking voor gebed en een ‘biddend leven’… (VI)

 ‘En wat jullie in Mijn Naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid
van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets vraagt in Mijn Naam zal Ik het doen.
(Johannes 14 : 13-14)

Opgeschreven voor een goede vriend (1535)

Geciteerd 1: (…) De zesde bede.Leid ons niet in verzoeking.” Zeg: “O lieve Heer, Vader en God, houd ons fit en alert, gretig en ijverig in uw Woord en dienst, zodat we niet zelfgenoegzaam, lui en traag worden alsof we alles al hadden bereikt. Op die manier kan de vreselijke duivel niet op ons vallen, ons verrassen en ons uw kostbare Woord ontnemen of strijd en facties onder ons aanwakkeren en ons in andere zonde en schande brengen, zowel geestelijk als lichamelijk. Schenk ons liever wijsheid en kracht door Uw Geest, zodat we hem moedig kunnen weerstaan en de overwinning kunnen behalen. Amen.”

Geciteerd 2: (…) De zevende bede.Maar verlos ons van de boze.” Zeg: “O lieve Heer, God en Vader, dit ellendige leven is zo vol ellende en rampspoed, van gevaar en onzekerheid, zo vol boosaardigheid en trouweloosheid (zoals de apostel Paulus zegt: De dagen zijn kwaad [Efeziërs 5 : 16] opdat we met recht het leven moe zouden worden en naar de dood verlangen.

Maar U, lieve Vader, kent onze zwakheid; loods ons daarom om veilig door zoveel goddeloosheid en geweldenarij heen; en schenk ons, wanneer ons laatste uur komt, in Uw barmhartigheid een gezegend vertrek uit dit dal van verdriet en tranen, zodat we bij de dood niet bang of moedeloos worden, maar in vast geloof onze ziel in Uw handen toevertrouwen. Amen.”

Geciteerd 3: (…) “Je moet ook weten dat ik niet wil dat je al deze woorden in je gebed reciteert (opzegt). Dat zou het niets anders maken dan ijdel geklets en geprevel, of door ze op te lezen, net als de rozenkransen van de leken en de gebeden van de priesters en monniken. Ik wil liever dat uw hart wordt bewogen en geleid met betrekking tot de gedachten zoals die met en in de woorden van het Onze Vader ons zijn gegeven. Deze gedachten kunnen op veel verschillende manieren en met meer woorden of minder worden uitgedrukt, als uw hart oprecht en met warme gloed geneigd is tot gebed.

Ik bindt mijzelf niet aan zulke woorden of lettergrepen, maar zeg mijn gebeden vandaag op de een en morgen op een andere manier, afhankelijk van mijn stemming en gevoel. Ik blijf echter zo dicht mogelijk bij dezelfde algemene gedachten en ideeën. Het kan af en toe gebeuren dat ik verdwaal tussen zoveel ideeën/gedachten in een bede dat ik de andere zes negeer. Als er zo’n overvloed aan goede gedachten tot ons komt, moeten we de andere bedes negeren, ruimte maken voor dergelijke gedachten, in stilte luisteren en ze in geen geval tegenhouden.

De Heilige Geest Zelf predikt hier, en één woord van Zijn preek is veel beter dan duizend van onze gebeden. Vaak heb ik meer van één gebed geleerd dan van veel lezen en speculeren.

Geciteerd 4: (…) Dit is in het kort de manier waarop ik het Onze Vader gebruik als ik het bid. Tot op de dag van vandaag zuig ik aan het Onze Vader als een kind, en als een oude man eet en drink ik ervan en krijg ik nooit genoeg. Het is het allerbeste gebed, zelfs beter dan het psalter, dat mij zo dierbaar is. Het is zeker duidelijk dat een echte meester het heeft gecomponeerd en onderwezen. Wat jammer dat het gebed van zo’n meester over de hele wereld zo oneerbiedig wordt gebrabbeld en gepreveld!

Hoevelen bidden in de loop van een jaar duizenden keren het Onze Vader, en als ze dat duizend jaar zouden blijven doen, zouden ze er nog geen ‘tittel of jota’ van hebben geproefd of gebeden! Kortom, het Onze Vader is de grootste martelaar op aarde (net als de Naam en het Woord van God). Iedereen martelt en misbruikt het; weinigen putten troost en vreugde uit het juiste gebruik ervan.

Bron citaat 1: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 38, S. 358 ev (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, vol. 43, p.197)
Bron citaat 2: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 38, S. 358 ev (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, vol. 43, p. 198)
Bron citaat 3: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 38, S. 358 ev (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, vol. 43, p. 198 ev)
Bron citaat 4: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 38, S. 358 ev (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, vol. 43, p. 198 ev)

Bron afbeelding:  SlideShare

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s