Waar begint de tucht?

Geciteerd 1: De schrijvers (1) vinden dat gelovigen elkaar moeten bevragen en aanspreken op de navolging van Christus. „Als er zonde is in ons leven, vormt die een blokkade in de geloofsgroei. En omwille van deze geloofsgroei moeten we elkaar op die zonde aanspreken.

Geciteerd 2: Vandaar een pleidooi voor vermaning en tucht, „niet als een verdelgingsmiddel maar als een geneesmiddel.” Tucht dient de instandhouding en gezondmaking van de gemeente als het lichaam van Christus. „De gemeente is de bruid van Christus. Daarom moet zij hoge eisen aan zichzelf stellen om te voldoen aan de verwachting die Christus heeft van Zijn gemeente.

Geciteerd 3: Horjus denkt dat de kerk zo allergisch is geworden over de tucht, omdat de kerk liever spreekt over liefde dan over zonde en tucht. „Het is ook erg moeilijk om heel concreet over tucht te spreken, maar deze moet wel een plek in de gemeente hebben.

Geciteerd 4: Paulus zegt onomwonden dat de gemeente van Korinthe de zondaar uit haar midden weg moet doen. Als de wereld nu het voortouw neemt en de kerk tot de orde roept, waarom zouden we dan als kerk achterblijven?”

Opgemerkt 1: Is zonde pas zonde en het elkaar daarop aanspreken waard wanneer die een blokkade voor de geloofsgroei vormt? Zonde is een in een bepaalde situatie blijkend gebrek aan liefde tot God en dat komt bij gelovigen nog het meest tot uiting in het niet liefhebben van de van God gegeven naaste(n) ‘als onszelf’. Onze Heer Jezus Christus wijst gemeenten terug naar hun ‘eerste liefde‘ en Paulus doet dat in zijn brief aan de Galaten ook. Blijkbaar kan er zelfs van een neergaande lijn sprake zijn t.o.v. het ‘mooie’ begin!

Opgemerkt 2: Tucht niet als verdelgingsmiddel maar als geneesmiddel. Ik meende dat het woord ‘groeimiddel’ gebruikt zou worden, maar zover gaat de invloed van tucht blijkbaar ook weer niet. Nee, zonde is niet alleen een blokkade voor de groei het maakt het lid en mogelijk zelfs andere leden van hetzelfde lichaam ziek. Die ziekte moet genezen worden. Door hoge eisen aan zichzelf te stellen omdat Jezus zulke hoge verwachtingen heeft gaat men tucht als middel tegen de ziekte en het zieke lichaam inzetten? Is dat werkelijk de ‘harde weg’ die onze Heer Jezus Christus, onze milde Geneesheer, ‘de(ze) hulpartsen’ – de schrijvers (1) – wijst en moet wijzen? Waarom zegt Hij ons dan: Zonder Mij kunnen jullie niets doen? (Johannes 15 : 5*)

Tucht begint bij een eerbiedige verkondiging van heel Gods Woord in en aan de gemeente en dat kan ook niet zonder dat er in de huizen bij de mensen thuis een zelfde tucht wordt gehanteerd, namelijk dat daar heel Gods Woord gehoord (gelezen) wordt, persoonlijk en ook met elkaar. Door te luisteren naar wat God te zeggen had en heeft staat men onder de tucht van Gods Woord en daarbij hoort ook het dagelijkse gebed** en dagelijkse bekering.

Ook het eerbiedig en ootmoedig en berouwvol deelnemen aan de vieringen van het Avondmaal behoort tot de tucht in de gemeente anders heeft men geen deel aan Christus en gaat men niet gerechtvaardigd naar huis (Zie Johannes 13 : 6-11).

Onze Heer en Heiland vraagt ons helemaal niet om onszelf hoge eisen te stellen om te kunnen komen tot het voldoen aan Zijn hoge verwachtingen, persoonlijk en als gemeente. Hij vraagt om onze liefde (Zie o.a. Johannes 21 : 15-17 ) en dan schenkt Hij ons door Woord en Geest de kracht om die liefde ‘handen en voeten’ te geven in onze levenspraktijk: zonder Mij kunnen jullie niets. (Johannes 15 : 5*)

Opgemerkt 3: Verkondig het Woord! Heel Gods Woord is nuttig om op te bouwen (daar komt de groei vandaan!), zie 1 Korintiërs 3 : 5-23 en 2 Timoteüs 4 : 1-5. Jezus Christus komt tot ons in het gewaad van het Woord: Zonder Mij kunnen jullie niets. (Johannes 15 : 5*)

Opgemerkt 4: Bepaalt nu op die manier niet toch weer de wereld ‘de agenda’ van de kerk/gemeente? Nee, dit argument hebben we niet nodig, nee dat behoren we zelfs niet te gebruiken! En wie wijzen wij aan als ‘de zondaar‘, die ‘uit ons midden moet worden weggedaan‘? Dan mogen we wel heel goed thuis zijn in Gods Woord en ons voortdurend daar weer onder vernederen, want anders is of wordt het middel erger dan de kwaal! Daarover zou nog meer op te merken zijn, maar daar ontbreekt hier de ruimte voor.
Voor Jezus aan Petrus de opdracht geeft ‘hoed mijn lammeren‘, vraagt Hij hem: heb je Mij werkelijk lief? – want zonder Hem kan ook Petrus niets beginnen! (Johannes 15 : 5*)

* 1 Korintiërs 13maar had De Liefde niet...

** Het dagelijks het Onze Vader gebed bidden, persoonlijk en gezamenlijk is een krachtig tuchtmiddel!

(1) De schrijvers baptistenvoorganger Yme Horjus uit Barneveld, prof. dr. Henk Bakker (baptist), dr. Erik Groeneveld (Kerk van de Nazarener) die samen het boek ”Kunnende kerk. Gemeente-ethiek in de praktijk” (uitg. Brevier, Kampen) schreven. Horjus rondt momenteel een proefschrift af over het draagvlak voor tucht in de christelijke gemeente.

Bron citaten: RD Kerk & religie – ‘Voorganger baptisten: Spreken over zonde en tucht is taboe geworden‘- door Klaas van der Zwaag

Bron afbeelding:  My Bible Journal – blogger

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s