Wijze zachtmoedigheid…

(…) 13 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. 14 Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of eigen belang, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. 15 Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. (Uit Jakobus 3)

De Waarheid* geweld aan doen…

Opgemerkt: Toen onze Heer Jezus Christus door een Farizeeër werd uitgenodigd voor een maaltijd bij hem thuis, ging Hij daar niet eerst maar eens zorgen voor een goede sfeer door een hartelijk dankwoord uit te spreken en er op te wijzen wat de Farizeeërs en Wetgeleerden toch allemaal aan goeds hadden weten te bereiken op het gebied van onderwijs aan het volk…

Onze Heer (z)at graag met zondaars en tollenaars aan tafel, maar wilde Hij dan niet ook – als een goed koorddanser (Lees: Duivelskunstenaar! Zie Lukas 11 : 14-26) balanceren tussen die twee uitersten onder het volk van God en graag ook goed contact onderhouden (want daar gaat het maar om!->?) met zo’n invloedrijke groep als die van de Farizeeën (en Wetgeleerden, etc.).

Want wanneer Hij zulke belangrijke mensen uit die invloedrijke kringen via zo’n maaltijd en een goed gesprek zou weten te betrekken bij Zijn werk en meekrijgen – misschien wilden ze dan zelfs wel voor Hem uitlopen (ipv navolgen) om Hem overal aan te kondigen** – dan was er toch al veel gewonnen geweest en dat had Hij vast allemaal kunnen bereiken door gewoon wat wijze zachtmoedigheid op het juiste moment in te zetten,  bijvoorbeeld tijdens zo’n maaltijd met hen, zoiets was toch een ‘uitgelezen’ moment daarvoor!->?
Meer doen dan z’n best kon zelfs Hij natuurlijk ook niet, maar geen poging wagen wanneer zo’n gelegenheid je in de schoot geworpen wordt, dat zou toch zonde zijn!->?

Maar blijkbaar houdt deze Jezus er toch wat andere ‘principes’ (1) op na dan met ‘wijze zachtmoedigheid‘ iedereen van Gods volk te vriend houden of op z’n minst daarmee een vriendelijke poging te doen om ze te vriend houden.

Geciteerd uit Lukas 11: 37: Toen Hij uitgesproken was, nodigde een Farizeeër Hem uit voor de maaltijd. Hij ging naar binnen en ging aan tafel aanliggen. 38 Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat Hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. 39 Maar de Heer zei tegen hem: ‘Ach, jullie Farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid…
(…) 45 Daarop zei een Wetgeleerde tegen hem: ‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt u ook ons.’ 46 Maar Jezus zei: ‘Wee ook jullie, Wetgeleerden!
(…) 52 Wee jullie Wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.’ 53 Toen Hij het huis verliet, waren de Schriftgeleerden en de Farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen Hem over van alles uit te vragen, 54 in een arglistige poging om Hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak.

(1) Geciteerd uit Lukas 12: 48… En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. 49 Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat wil Ik nog meer, nu het al ontstoken is! 50 Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is. 51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. 53 Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder.

* Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Uiteindelijk zouden die Farizeeën en de Schriftgeleerden de Waarheid niet alleen geweld aandoen, maar Hem zelfs helemaal uitbannen… 
** Hij wist hoezeer ze gesteld waren op hun erebaantjes/plaatsen onder het Godsvolk en Hij zou daar handig gebruikt van kunnen hebben gemaakt door hen eerst met ‘wijze zachtmoedigheid‘ voor zich te winnen om hen dan daarna – natuurlijk ook weer met wijze zachte hand en tact – voor z’n eigen karretje te spannen.

Leestip: Lukas 11 en 12 in z’n geheel!

N.a.v. ‘Preek’ tijdens dienst van NGK ‘De Ontmoeting’ (Voorthuizen-Barneveld) op zondagmorgen 16 augustus 2020

Bron afbeelding:  Pinterest (A True Gospel Ministry)

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst '(Jesus said) have come to bring fire on the earth... Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. From now on there will be five in one family divided against each other, three against two and two against three. They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-la against daughter-in and daughter-in-law -in-law against mother-in- law." Luke 12:49-53 A e True Gospel Ministry'
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s