‘Nederlands Hervormd’* dromen…

(…) 6 Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 7 En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. 8 Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. (Uit Jona 3)

Volksbekering

Waarom bij Jona – het ‘heidense’ Ninevé –  wél
en bij Elia – het ‘godsvolk’ Israël – niet?

Geciteerd 1 (bewerkt!): Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), met onder hen aanwezig minister Grapperhaus, besluit tot het verzenden van een verzoek naar alle synoden voor het houden van een nationale/algemene biddag. En dat geschiedde, want alle kerken werkten mee. Tevens werden alle Nederlanders opgeroepen om de kerkdiensten online te volgen.

Opgemerkt 1: Geen ‘half werk’ dus zoals dat van de met tegenzin profeterende Jona in Ninevé (zie Jona 3 : 4), maar eerder vergelijkbaar met de tijd van Elia toen koning Achab boden naar alle stammen van Israël stuurde en ook alle profeten (Baäl-priesters!) bij de Karmel liet bijeenkomen (zie 1 Koningen 18 : 20).

Geciteerd 2 (bewerkt!): Deze goed georganiseerde biddag had een zegenrijke vrucht, want er volgde in ons land door Gods genade een Ninevitische bekering.  En het gevolg was dat in de dagen daarop geen enkele coronapatiënt meer in Nederland te vinden was. (…) De eerstvolgende kabinetsvergadering werd op basis van constateringen van het RIVM alle beperkende Covid-19 maatregelen geannuleerd. (…) Het nieuwe normaal zou zijn dat, dat de Bijbelse decaloog meer invloed krijgt in het kabinetsbeleid. (…) En ten slotte kon worden meegedeeld dat het met de economie ook beter gaat.

Opgemerkt 2: Maar wat als er geen ‘Ninevitische bekering’, maar niet meer dan een ‘Elia bekering’ van het eertijds christelijke Nederlandse volk zou volgen?

(…) 30 Alle Israëlieten zagen het en vielen op hun knieën en riepen: ‘De HEER is God, de HEER is God!’  (…)  Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben Uw verbond naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. (…) Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl geknield hebben en hem niet hebben gekust. (Uit 1 Koningen 18 en 19)

Opgemerkt 3:  Het is bedroevend en zelfs een schande te noemen dat het volk van God op de Karmel door een profeet – ipv door hun priesters – herinnerd moest worden aan de God van Israël. Een massale volksbekering met en na Elia’s optreden op de Karmel zou tot op de dag van vandaag tot heel verkeerde conclusies hebben geleid! Dat Bijbelverhaal over het optreden van de profeet Elia en dat van de profeet Jona moet ons juist helpen om geen ‘dromerijen’ voor te houden aan het Nederlandse (kerk)volk!

Leestip:  1 Koningen 22!

NB. Priesters doen veel liever aan ‘eredienst’ en ‘offerdienst’. Dat onderwijs uit de Torah (de vijf boeken van Mozes) dat roept al gauw weerstand op en er staan zulke gruwelijke dingen in. Ouders die hun kinderen de doodstraf moeten geven en wel meer van die dingen. Maar door dit onderwijs los te laten offerden priesters en volk eerst figuurlijk maar later ook letterlijk hun kinderen op aan de heidense afgoden.

* De Nederlandse Hervormde Kerk was sinds 1816 de naam voor de Nederduits(ch)e Gereformeerde Kerk die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. Vóór 1816 luidde de naam van dit kerkgenootschap voluit de Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Na de bevrijding van het Franse bewind werd ZKH Willem I koning van Nederland. Eerst alleen van het Noordelijk Nederland, later met zuidelijk gebied vergroot tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I hield zich ook met kerkelijke vraagstukken bezig. Hij liet voor de Nederlandse Hervormde Kerk een kerkorde ontwerpen. Op 7 januari 1816 werd het Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Hierbij kreeg de kerk de officiële naam Nederlandse Hervormde Kerk.

Bron citaten 1 en 2:Dromen van biddag door de Nederlandse Overheid‘ – door A.B. Goedhart te Leerbroek – Protestants Nederland, 85e jaargang | No 6 | juni 2020.

Bron afbeelding:  Protestands Nederland

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s