Gereformeerd: goedkoop en riskant?

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.‘ (2 Korintiërs 5 : 1)

Geciteerd: Belangrijker is echter dat Augustinus en de gevers uit Venetië ons een spiegel voorhouden. De pandemie vandaag zorgt ervoor dat kerken minder inkomsten hebben (1), maar de kerken van Venetië en alle andere kerken in Europa ontvingen in tijden van de pest juist meer. Zeker, dat had te maken met de visie dat je met goede werken iets voor je zaligheid kunt doen. Wat dat betreft is gereformeerd zijn een stuk goedkoper. Maar daarmee voor de eeuwigheid een stuk riskanter.
(1) AJ: Dat is een teken van gebrek aan dankbaarheid! (Zie hieronder)

Opgemerkt:Wat dat betreft is gereformeerd zijn een stuk goedkoper‘. En dat zegt een gereformeerde hoogleraar van een gereformeerde theologische universiteit (Apeldoorn)!

Dit citaat maar ook het artikel in z’n geheel is (helaas weer eens) een voorbeeld van het blijkbaar onuitroeibare theologisch maar niet Bijbels/Schriftuurlijk redeneren!

Niet de doorgaande verkondiging van Gods Woord onder het werk van de heilige Geest zal de harten overtuigen en volgzaam maken, maar de aangeboden theologische redeneringen over het ‘eeuwig zielenheil’ van ‘de onsterfelijke ziel’ en de aanbevolen werken om voor dat zielenheil dan ook (zelf!) zorg te dragen.

Dat werken van ons aan en dat zorg hebben over dat zielenheil dat leidt uiteindelijk tot minder risico dan je – in gelovig vertrouwen – verlaten op je doop en de doorgaande verkondiging van Gods Woord en het werk van de heilige Geest.

Wat een miskennen van Gods werk en daarvoor in de plaats dan het promoten van het vrome mensenwerk! Schadelijker kan het niet! De grootste bedreiging van de gemeente van Jezus Christus vinden we nog altijd binnen de gemeente(n) zelf! En net als in de tijd van Jezus zijn het de vrome kerkleiders/theologen die de eenvoudige kinderen van God – ‘de schare die de Wet niet kent, ‘de tollenaars en de zondaars’, en de tot navolging bereid zijnde discipelen van onze Heer Jezus Christus – bedreigen met en door hun vrome redeneringen, het hooghouden (vereren) van tradities en eigen theologische geschriften, het eren van de graftomben en standbeelden van ‘de/hun profeten’, etc.

Hoe anders leert ons het Evangelie zelf! De opstellers van onze Heidelbergse catechismus hadden het wel goed begrepen.* Ze beginnen niet met Gods kinderen angstig en bezorgd te maken over het eeuwig heil van hun onsterfelijke ziel, maar met het uitspreken van dankbaarheid: Wij zijn met lijf en ziel voor de hoogste prijs (terug)gekocht, betaald met het bloed van onze Heiland Jezus Christus, Die ons door de Vader geschonken is en Die ons door de heilige Geest van harte amen doet zeggen op alles wat ons in Hem geschonken is en nog geschonken zal worden.

En dan zullen die kinderen Gods gehoorzaam (blijven) luisteren naar het Woord van hun hemelse Vader, Die tot hen spreken wil dagelijks en wekelijks (in de samenkomsten) en Die zó doende Zelf zorg draagt voor het heil van zijn kinderen. Nu al en tot in eeuwigheid. Het is helemaal Zijn werk!

Dankbare kinderen lopen geen enkel risico!

* Geen bangmakerij met: ‘eerst nog kaf en dan maar hopen (en er hard aan werken) dat het koren wordt’! Het graan moet sterven en vrucht dragen!

Bron citaat:  RD Boeken – Column (prof. dr. H. J. Selderhuis): Het virus en de ziel’ – door prof. dr. H. J. Selderhuis

Bron afbeelding: River Heights Vineyard Church

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s