Wie dorst heeft…

Zalig de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
(Matteüs 5 : )

Als iemand dorst heeft, laat hem dan tot Mij komen en drinken.
(Johannes 7 : 37)

(…) Christus koos woorden die tot het hart spreken en die gericht zijn op degenen die gevoelen dat ze die woorden nodig hebben. Dit zijn geruststellende, vriendelijke en liefelijke woorden; ze verfrissen, vertroosten en geven de dorstigen nieuwe moed en kracht. Christus koos zijn woorden zo omdat Zijn Woord, tenzij het aan dorstigen wordt verkondigd, meer wordt veracht dan geaccepteerd. Dit zien we ook nu weer duidelijk in onze tijd, net zoals het was onder de Joden in de dagen van Christus.

Vol van zichzelf!

Ze waren toen vol en dronken van ijdele heiligheid en verlangden niet naar deze drank. We zien vandaag hetzelfde bij veel mensen en de schismatische geesten. Ze zijn zo vol van zichzelf en zo dwaas dat ze over zichzelf heen kwijlen vanwege hun grote heiligheid; ze voelen geen dorst, maar Christus zegt dat Zijn leer bedoeld is voor de dorstigen. En ze vinden hier een geruststellende en vertroostende prediker, Christus Zelf, die hen vertelt waar ze deze dorstlessend drank kunnen vinden, namelijk in Hem, onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Verontrust geweten

Maar eerst zullen we ons afvragen: wat voor dorst is dit? Zodra deze vraag is beantwoord, zullen we de aard van de drank begrijpen en weten hoe we de dorst kunnen lessen. Dit is namelijk geen fysieke dorst, zoals je die voelen kunt bij het verlangen naar bier of wijn, maar een dorst van de ziel, een spirituele dorst, een oprecht verlangen, ja, een verdrietig, ellendig, doodsbang en verontrust geweten, een moedeloos en bang hart dat ernaar verlangt precies te weten hoe het er voorstaat bij God.

Schuchter en zwak geweten

Dat is het schuchtere, zwakke geweten: het voelt de eigen zonde; het is zich bewust van een zwakte van geest, ziel en vlees; het is zich bewust van een dreigende God; het vreest God en ziet Zijn wet, toorn, oordeel, dood en andere straffen. Dergelijke angst markeert de juiste dorst. Het is natuurlijk dat mensen die in angst leven, te midden van verleiding en nood, dorstig zijn vanwege hun bezorgdheid.

Vertroostende verkondiging

Daarom was dit een voortreffelijke en uitstekende preek voor degenen die een kwijnend bestaan leden onder de wet van Mozes. Ze hadden de Farizeeën, de Sadduceeën en andere verleiders horen preken, die de mensen met de wet plaagden en belastten en hen troosteloos achterlieten. Deze konden de troost van vergeven zonde niet verkondigen; noch gevoelden ze een roeping om dat te doen. Volgens Matteüs 9 ergerden deze mannen zich toen Jezus de verlamde zijn zonde vergaf en vroegen: “Wie is Hij om de zonde te vergeven?

Vergeving altijd weer!

Iets soortgelijks vond plaats toen Jezus Maria Magdalena van haar zonde verloste (Lukas 7 : 49). Hun prediking over goede werken bevat niet zo’n troost; het mist pit en merg. Zelfs vandaag zouden de schismatische geesten graag vergeving van zonden door genade afschaffen. Ze zeggen: „We weten natuurlijk dat God de zonde vergeeft; maar men moet ook goede werken verrichten en zich naar behoren gedragen voordat God de zonde zal vergeven.” Dát is ketterij.

Maarten Luther: Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 33, S. 424 ff (vertaling gebruikt: Luthers Works, American Edition, vol. 23, p. 267 ff)

Opgemerkt:  Vanochtend o.a. een gedeelte van Psalm 119 de verzen 9-16 gelezen. Daarin staan deze woorden: Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. Bij dat ‘zondigen’ zullen we dan niet denken aan allerlei ‘aardse zonden’, maar aan ongeloof. Dat we God en Zijn liefde en zorg en Zijn vergevingsgezindheid – zoals wij die nu kennen door Zijn Zoon Jezus Christus – niet altijd weer onder alle omstandigheden en na wat voor zonde dan ook weer aanvaarden en belijden voor de mensen. David heeft dat ook zijn leven lang willen (en ook ‘moeten’) doen, dat valt uit de Bijbelse verhalen over hem en uit zijn Psalmen overduidelijk af te lezen!

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Bron afbeelding:  Flickr

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s