Meer Jezus, minder ik/wij…

Hij moet groter worden, ik kleiner. (Johannes 3 : 30)

Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? (Lukas 7 : 19)

Geciteerd (bewerkt!): Johannes de Doper preekte eerder al bij de rivier de Jordaan. Zijn boodschap luidde dat de mensen moesten veranderen (tot inkeer komen, zich bekeren): het verkeerde laten en het goede doen (1). Wie erkende dat dat (ook in eigen leven) nodig was (2) en (daarom) gedoopt wilde worden, die doopte hij. Jezus kwam daar ook en Johannes (h)erkende (3) in Hem de beloofde Messias.

Nu zit Johannes in de gevangenis omdat Hij koning Herodes heeft aangesproken op zijn manier van leven. Daar in de bunker overvalt hem de twijfel (zie ‘Opgemerkt‘ hieronder) en hij stuurt zijn leerlingen naar Jezus om te vragen of Hij het werkelijk is. Jezus zegt niet dat hij het maar moet geloven (hij=Johannes, het zou dus om de twijfel en het (on)geloof van Johannes gaan), maar wijst op wat er gebeurt: mensen worden genezen, het goede nieuws van God wordt verkondigd, juist zoals de profeet Jesaja had voorzegd.

Waar Jezus komt, daar veranderen dingen. Is dat in ons leven ook zo? Veranderen wij ten goede – wordt Hij steeds groter en meer (voor ons), en wijzelf kleiner en minder belangrijk? – omdat wij Jezus kennen? Zo ja, dan (alleen) kunnen anderen zien wie Jezus is en wat Hij kan doen. (4)

Opgemerkt:  In de laatst verschenen 3 nummers van Ecclesia werd er aandacht gegeven aan de hierboven genoemde  ‘twijfel’ van Johannes, en daarin wordt (heel) duidelijk gemaakt dat niet Johannes twijfelde, maar dat hij zijn twijfelende leerlingen naar Jezus stuurt (‘bij Hem moeten ze zijn’), hieronder een gedeelte uit het derde (slot)artikel:

Ten slotte: Mijn voorkeur van uitleg is weergegeven in bovenstaande citaten, met uitzondering van – NB! –  Kohlbrugge. Zijn weergave begrijp ik goed binnen het kader van zijn theologie en – in het spoor van Luther – van zijn accenten op de aanvechtingen van de gelovigen. Maar ik begrijp hem niet wanneer hij zich (bij de uitleg van Lukas 7 : 18-23) distantieert van de Vroege Kerk, van Luther en van Calvijn. Verkeerde hij in een moedeloze bui? Als ‘geheiligde in Christus Jezus’ (zie citaat 4 – citaat hier niet opgenomen) was zelfs hij niet onfeilbaar wat de uitleg van de Heilige Schriften aangaat.
Toen ik bij herhaling constateerde dat men in brede kring van (deze en andere) Bijbelwoorden een psychologisch verhaal maakt, voelde ik mij gedrongen tot een speurtocht in de historie van de verklaring van de vraag van Johannes. Ik had niet verwacht dat Kohlbrugge in deze kwestie niet doet wat hij doorgaans wel pleegt te doen: via Luther en Calvijn teruggrijpen op de Vroegchristelijke Kerk.
Laten wij – (mee) als leerlingen van Kohlbrugge – in praktijk brengen wat de Doper bij herhaling sprak: ‘Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!

(1) Johannes de Doper vulde dat heel praktisch in wanneer de mensen hem vroegen wat dat verkeerde nalaten en goede doen dan wel betekenen moest in hun leven. (Zie Lukas 3 : 10-21)
(2) De Farizeeën en Schriftgeleerden die wilden dat niet erkennen en lieten zich niet dopen. Zij kwamen er ‘theologisch’ niet uit wat ze met Johannes en zijn prediking en doop aan moesten. (Zie Lukas 7 : 18-35)
(3) Die (h)erkenning van Jezus als dé Messias was natuurlijk voluit het werk van de heilige Geest in Johannes’ hart en (geloofs!)ogen. (Zie o.a. Lukas 1 : 80).
(4) Ons geloof in Jezus en onze (dagelijkse) bekering tot Hem in onze levenspraktijk is ook voluit een werk van de heilige Geest wat Hij niet doen wil zonder dat we dagelijks luisteren naar Gods Woord (ons dagelijks ‘Manna verzamelen’ en nuttigen) onder dankzegging en gebed. (Zie o.a. Lukas 10 : 38-42)

Slotopmerking: Gold en geldt niet ook voor Israël en de christelijke Kerk (van nu): Hij, Jezus Christus (Zijn inbreng), moet groter worden, wij (onze inbreng) minder?! (Zie o.a. Lukas 10 : 38-42)

Bron eerste citaat:  Dag in Dag uit 2020 – Meditatie 6 mei – Leger des Heils | Ark Media
Bron tweede citaat: Ecclesia nr. 8 – april 2020 – ‘Johannes de Doper en Jezus‘ – Dr. M. Verduin (Zeist)

Bron afbeelding: Middle Town Biblechurch

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s