Waarop al ons bidden gegrond is…

Want u komt de belofte toe. En uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.‘ (Handelingen 2 : 39)

De vastheid van Gods beloften gelovig beamen!

God Zelf grondt ons bidden op Zijn beloften en nodigt ons daarmee tot het gebed. Als er geen beloften waren…, wie zou dan nog durven te bidden?

Wij hebben tot nu toe veel manieren gebruikt om te bidden – er zijn hele boeken over geschreven – maar wil je goed voorbereid en geschikt zijn, neem dan eerst de beloften van God in gedachten en grijpt Hem hier aan!

Dan zal je spoedig het verlangen en vertrouwen zien komen om te bidden. Deze vrijmoedigheid zal je vast en zeker niet krijgen…, behalve als je bidt op grond van Gods beloften.

Zij die zonder de beloften van God bidden, die verzinnen en bedenken altijd bij zichzelf dat God boos en kwaad op hen is, en willen Hem dan tevreden stellen met hun bidden of met iets anders.

Als er dus geen verlangen en vertrouwen is om te bidden, maar alleen onzekere en verkeerde gedachten, en een bezwaard geweten, dan worden zulke gebeden niet verhoord, maar beide, je gebed en je moeite zijn tevergeefs.

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1525, vgl. WA 17.1, 249, 26-36

Lezen: Handelingen 2 : 37-47, tekstvers voor meditatie: vers 39

Dankzegging (Uit Gereformeerde formulier voor het dopen van kinderen)

Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van uw lieven Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door uw Heiligen Geest tot lidmaten van uw eniggeboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met den Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt.
Wij bidden U ook, door Hem uw lieven Zoon, dat Gij deze gedoopte kinderen met uw Heiligen Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijke en godzalig opgevoed worden, en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen; opdat zij uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onzen enigen Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven, en vromelijk tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U, en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, den enigen en waarachtigen God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen.

Bron tekst:  checkluther-com – ‘Gods beloften’ – Meditatie van 18 april 2020

Bron afbeelding: Pinterest (Pin on do everything unto the glory of God)

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s