Van kind tot kind…

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
(Psalm 105 vers 5, Oude Berijming)

Misvatting over overschatting…

Citaat: Onze vaderen hebben het gevaar van overschatting (a) van de doop beseft en zich dus verzet tegen de praktijk van de nooddoop in de Rooms-Katholieke Kerk. De kinderdoop valt niet samen met de zaligheid. (b) Anderzijds wilden zij ook geen onderschatting van de doop. Daarom wezen ze onnodig uitstel van de doop af. Vandaar de woorden in de DKO: zo haast (spoedig) als men de bediening hebben kan. (1)

Opgemerkt: Wanneer we het over ‘waarheid’ en/of ‘leugen’ hebben dan zeggen we toch niet tegen elkaar: wacht u voor het gevaar van de overschatting (a) van de waarheid. De (kinder)doop bevestigt de waarheid van Gods Woord en dan zien we daar een mens(je) waarover en waarbij de gemeente en de dopeling (later of als volwassene direct al) eerbiedig (hebben te) belijden dat Gods waarheid zoals verkondigd in het Evangelie aan de dopeling en hierbij ook weer voor de oren en ogen van heel de gemeente bevestigd wordt:

Gód zal Zijn waarheid nimmer krenken…

Willen en durven we dat ook nu nog – naar Gods Woord – zingend te belijden bij onze dopelingen/bondelingen, of geven we toch liever onze eigen gedachten en bedenkingen weer de voorkeur. Lees dan nog maar weer eens de woorden van Psalm 94 : 11, Romeinen 3 : 19 en 1 Korintiërs 1 : 20, 3 : 18-20.

(1) Met de volgende woorden van ds. Procee in het betreffende artikel kan ik (wel) van harte instemmen: Een kind (of oudere dopeling) wórdt geen verbondskind door de bediening van de doop. De doop bevestigt alleen het feit dat dit kind een verbondskind is. De genadige toezeggingen van God gelden voor dit kind, ook voordat het gedoopt is. Als wij nu de doop moeten uitstellen, dan is dat niet tegen de Schrift. Wij moeten ook de overheid gehoorzamen. Het is maar een tijdelijke maatregel.

(a) Het is duidelijker en beter te zeggen dat de RK-kerk met de nooddoop blijk geeft van een (veel) te hoge waarde/waardering toekennen aan het handelen van de kerk en dat van de symboliek bij de doop. Dat is toch wat anders dan ‘de doop overschatten’! Ook niet nodig om dan in de kerk het ‘juiste midden’ te vinden en/of handhaven tussen overschatting en onderschatting van de doop.

(b) Wat God beslist t.a.v. ‘de zaligheid’ van een dopeling, daar gaan wij niet over, daarover hebben we ook niet te redeneren, maar we zullen dat eerbiedig en met een ‘gerust hart’ aan onze Drie-enige God overlaten! We weten wel dat een dopeling z’n leven lang een Voorbidder in de hemel heeft en Die is er ook nog op ‘de jongste dag’:

Jezus Christus blijft Dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
(Hebreeën 13 : 8).

Bron citaat: Ds. J. B. Zippro in artikel ‘Doop mag niet nodeloos worden uitgesteld’  geschreven door van Jan van ’t Hul – RD Kerk & religie (18-04-2020)

Bron afbeelding: Bible Verses (Bible Quotes)

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s