Johannes de Doper bleef naar Jezus (ver)wijzen…

Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft de duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren.‘ (Uit Mattheüs 11 : 18-19)
Lezen: Mattheüs 11 : 1-19, tekstvers voor meditatie: vers 6

Johannes de Doper kon zeggen, ik heb ook gevast en streng geleefd, als de werken konden helpen, zouden die mij zeker geholpen hebben. Want Johannes heeft aan de buitenkant te zien zelfs een heiliger leven geleid dan Christus, Die op een bed geslapen heeft, met mensen omging, wijn gedronken en vlees gegeten heeft. Johannes heeft in de woestijn zich op het aller-armzaligst met water, honing en sprinkhanen in het leven gehouden.

En toch zegt Johannes: ‘Een hard leven helpt niets, daardoor zal ik niet in de hemel komen, maar van de vergeving van zonden moet ik het hebben.’ Daarom roept hij: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld draagt! Dit is de prediking van Johannes, die altijd en alleen naar Christus wijst, opdat iedereen God de Heere zou leren kennen, als een genadige God, Die de zonden vergeeft!

De vergeving van zonden is de inhoud van al onze gebeden tot God! Heere, ga niet in het gericht met mij, ik kan onmogelijk met mijn werken voor U bestaan. Ik wil wel graag tegen de zonde waken en godsdienstig zijn, maar daarmee ben ik niet geholpen. Dat alleen helpt mij – wat U de heilige Johannes hebt bevolen te verkondigen – dat wij door de vergeving van zonden moeten zalig worden.

~~~

Bent u het die komen zou, of moeten wij een ander verwachten?‘ (Matteüs 11 : 3b)
Lezen Matteüs 11 : 2-10; 14-28

Geen twijfel mogelijk…

Wanneer we putten uit oude bronnen, leren we dat in het Evangelie beslissend zijn de lijnen die de heilige Geest trekt van Johannes naar Jezus en niet andersom! Dat het hier niet gaat om de persoon van Johannes, maar om diens ambt. Zijn hele ambtsbediening kenmerkt zich namelijk door tot zijn discipelen en het volk te zeggen: ‘Ik ben de Bruidegom niet. Ik ben zijn vriend‘ (Johannes 3). Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt.‘ Bij Hem moet je zijn om van je zonde af te komen. Laat je door Hem overtuigen en wees niet langer ongelovig. (Zie Johannes 20 : 27)

Blijkbaar zijn er nog steeds leerlingen van Johannes die de boodschap van hun meester niet goed hebben begrepen. In vers 3 lezen we: ‘… verwachten wij.. / en niet ‘ik’! Hun voorstellingen van de Messias en Zijn optreden kloppen niet met wat er allemaal gebeurt. Volgens de Doper zou de beloofde Koning krachtig optreden, het kaf van het koren scheiden, onvruchtbare bomen omhakken, in vuur en oordeel zou God komen. Eindelijk zal er worden rechtgesproken en gedaan. Gods Gezalfde stelt orde op zaken. Allen die Gods Geboden vertrappen, die geen boodschap hebben aan het liefhebben van God en de naaste, worden als dode ranken weggesnoeid en in het vuur geworpen. Het juk van Rome én dat van de religieuze leiders wordt stukgebroken.

Maar... dat gebeurt niet! Althans niet zoals deze leerlingen van de Doper maar ook veel anderen zich dat hebben voorgesteld.

Wat men ziet, is dat niet koning Herodes achter de tralies terechtkomt, maar Johannes, de wegbereider van Koning Jezus. Maar, wat had hij dan op zijn geweten? Zijn innige relatie met het Lam van God en zijn directe oproep – ook aan het adres van koning Herodes – ‘Bekeer u!‘ Geboeid wordt hij afgevoerd naar de kerker. Als dit het lot is van de voorbode van de Koning,hoe zal het dan met de Koning Zelf gaan? Daar wringt de schoen bij deze leerlingen van Johannes!

Natuurlijk hebben de leerlingen van Johannes – de profeet mocht blijkbaar bezoek ontvangen – dit met hun meester besproken. Johannes leert hun dan voor de zoveelste keer de les; Je moet bij JEZUS zijn en niet bij mij! ‘Zie, het Lam van God!‘ Laat Hij je maar onderwijzen en leer van Hem en kom mij dan vertellen wat de Koning heeft gezegd.

Lukas schrijft dat ‘het Woord geschiedt in de dagen van‘ de keizer te Rome, van Pilatus in Judea, van Herodes en diens broers, van de hogepriesters Annas en Kajafas. Gods Woord gaat in vervulling. De HEERE regeert! Toen en ook nu, A.D. 2020. ‘In de dagen van .. / Vul de namen maar in van leiders in de Kerk en in de wereld. Vandaag.

De boodschap die Jezus meegeeft voor Johannes kende de profeet ook goed: woorden van Jesaja worden waar. Tekenen van de Messias worden zichtbaar: ‘De Geest van de HEERE Heere is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft.‘ Houd je aan het Woord, aan de profetie, al zou je er niets van zien dan het tegendeel. Maar er is veel te zien: Jezus citeert Jesaja in de opsomming van de tekenen van het Koninkrijk der hemelen. ‘… wat u hoort en zieť  (vs.4). Zelfs doden worden opgewekt.

(Wordt vervolgd in het volgende nummer van Ecclesia)

Citaat 1: Maarten Luther: Am Tage St. Johannes des Täufers, 1532, vgl. WA 52, 651, 14-34
Citaat 2: Ecclesia nr 6 – maart 2020 – ‘Meditatie ‘Lijdenstijd’ 2020′ – van dr. M. Verduin (Zeist)

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en ​Jezus​ ​Christus, Die U gezonden hebt.‘ (Johannes 17 : 3)

Bron afbeelding:  StudentDeVos-com

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s