Niet de zichtbare dingen…

Ons burgerschap (of: manier van leven) is in de hemel; vandaar wachten we ook op de Heiland, Jezus Christus de Heer, die ons armzalige (vernederde, waardeloze) lichaam zal verheerlijken, zodat het gelijkvormig (gelijk aan, vergelijkbaar met) wordt aan Zijn verheerlijkte lichaam.  (Filippenzen 3 : 20-21)

Ons burgerschap is in de hemel

Wij’, zegt hij (Paulus), ‘die in Christus zijn gedoopt en in Hem geloven, baseren onze manier van leven en troost niet op de gerechtigheid van het tijdelijke of wereldse leven hier op aarde. We hebben namelijk door het geloof een gerechtigheid in Christus (1), een gerechtigheid die alleen in en bij Hem gevonden wordt’ – anders zou het niet kunnen bestaan voor God.

Het enige waar we naar streven dat is om voor altijd in Christus te zijn, die door Zijn komst in het nieuwe leven dat ons nog te wachten staat ook een einde maakt aan dit aardse bestaan en dit lichaam van ons veranderen zal in een lichaam dat volledig nieuw, zuiver, heilig en vergelijkbaar met het leven en lichaam van Christus zal zijn.

Daarom worden we niet langer wereldburgers genoemd; we moeten handelen en wandelen als degenen die daar (in de hemel) thuishoren en daar thuis zijn, en die troost vinden nu God ons aldus aanvaard heeft en ons daarheen zal brengen. Intussen wachten we op de Heiland die ons vanuit de hemel eeuwige gerechtigheid, leven, eer en glorie zal brengen.

We werden gedoopt en werden christen, maar niet opdat we daarmee grote eer, een reputatie van gerechtigheid, of heerschappij, macht en bezit op aarde zouden verwerven en bezitten. Zelfs als we deze dingen hebben in dit tijdelijke leven, zullen we ze beschouwen als vuil waarmee we ons ellendige bestaan zo goed als we kunnen ‘opsieren’ voor degenen die nog uit ons of na ons moeten worden geboren.

Maar wat onszelf betreft, wij hebben alleen maar te wachten en uit te zien naar het moment waarop de Heiland zal weerkomen. Hij moet komen en zal komen, niet tot schade of beschaming van ons (zoals wel voor anderen), maar omwille van ons waardeloze en miserabele lichaam, dat in dit leven een arm, ellendig lichaam is, en dat geldt zelfs meer nog wanneer het dood in de grond ligt en daar aan volledige vertering is prijsgegeven.

Het maakt echter niet uit hoe ellendig en beschamend ons bestaan hier op aarde is zowel tijdens het leven als in de dood, door Zijn komst zal Hij het zo mooi, puur, stralend, helder en vol eer maken dat het vergelijkbaar zal zijn met Zijn eigen onsterfelijke, glorieuze lichaam – niet zoals Hij aan het kruis hing of in het graf werd gelegd, bloederig en bleek als de dood, in schaamte en oneer, maar zoals Hij nu wordt verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader.

Daarom zullen we er niet bang voor zijn dat we dit lichaam moeten afleggen, dat het beroofd wordt van eer en gerechtigheid, en dat het wordt geruïneerd en verslonden door dood en graf. (Laat de vijanden van Christus daar verontrust over en bang voor zijn!) Wij daarentegen hopen en verwachten vrolijk dat Hij spoedig zal komen en ons verlossen van deze arme, stinkende vuiligheid.

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 22, S 371/372 (vertaling gebruikt: Luthers Works, American Edition, vol. 79, p.275 / 276)

(1) Zie Romeinen 3 : 21-31.

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Uit 2 Korintiërs 4: (…) 10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven van ​Jezus​ met ons mee, opdat ook het leven van ​Jezus​ in ons bestaan zichtbaar wordt. 11 Wij levenden worden altijd omwille van ​Jezus​ aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van ​Jezus​ zichtbaar wordt. 12 Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven. 13 Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven 14 en weten dat Hij die de ​Heer​ ​Jezus​ heeft opgewekt ook ons, net als ​Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar Zich toe zal voeren. 15 Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods ​goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. 16 Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. 17 De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. 18 Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Bron afbeelding:  DailyVerses-net

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s