(Onder)kent u de huidige tijd?

(…) 11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.  (Uit Romeinen 13)

Blijven bij het tot ons gesproken Woord…

Goedheid en barmhartigheid zullen mij volgen mijn leven lang, en ik zal voor altijd in het huis des HEEREN blijven’ (Psalm 23 : 6, weergave DB 1545).

Omdat de duivel nooit ophoudt de gelovigen te plagen, inwendig met verschrikking, uitwendig met de listen van de valse leraars en het geweld van de verdrukkers, bidt hij hier aan het einde van de psalm met ernst, dat God, Die hem deze schat heeft gegeven, hem ook daarbij tot het einde wil bewaren.

Hij zegt dan:Ach, dat de lieve God mij toch genade geeft, zodat goedheid en barmhartigheid mij zullen volgen mijn leven lang.’ Daarna laat hij spoedig zien, wat hij goedheid en barmhartigheid noemt. Namelijk: dat hij voor altijd in het huis des HEEREN zou mogen blijven.

Het is alsof hij wilde zeggen: ‘HEERE, U bent ermee begonnen, U hebt mij Uw heilig Woord gegeven en mij aangenomen onder hen die Uw volk zijn, die U kennen, loven en prijzen. Geef nu verder ook genade, dat ik altijd bij het Woord blijf en nooit van Uw heilige christenheid zal mogen scheiden.’

Een ding bid ik…

Op deze manier bidt hij ook in Psalm 27:

Eén ding bid ik van de HEERE, dat zou ik graag hebben, dat ik mijn leven lang in het huis des Heeren zou mogen blijven, om de lieflijke godsdienst des HEEREN te aanschouwen en Zijn tempel te bezoeken’ (vgl. vers 4).

Zo leert en vermaant hier de profeet door zijn voorbeeld alle gelovigen, dat zij niet zelfverzekerd, hoogmoedig of vermetel worden, maar bevreesd zijn en bidden, dat zij deze schat niet verliezen. (1)

Deze ernstige aansporing moet ons inderdaad opwekken en aanmoedigen om vlijtig te bidden. Want als David, die een profeet was, met veel Goddelijke wijsheid en kennis verlicht, en met veel grote en heerlijke gaven door God begenadigd, zo dikwijls met grote ernst heeft gebeden, dat hij bij deze goedheid zou mogen blijven – dan zal dat eerder ons passen, temeer, omdat wij met hem vergeleken, geheel ‘niets’ zijn.

Dichtbij het einde van de wereld…

Bovendien leven wij nu dichtbij het einde van deze wereld, waarover Christus en de apostelen zeggen, dat het een gruwelijke en gevaarlijke tijd zal zijn. Dat we dan waken en met alle ernst en vlijt bidden: om ons leven lang in het huis des Heeren te mogen blijven. Dat is: Gods Woord te horen, veel nut en vrucht daardoor te ontvangen, en daarin tot aan het einde te volharden.

Dát moge Christus, onze enige Herder en Heiland, ons geven. Amen.

Maarten Luther: Der 23. Psalm über Tisch ausgelegt, 1536, vgl. WA 51, 294, 32 – 295, 24

(1) Dát is onze nood

Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij.’ (Psalm 119 : 19)

De dingen zijn veel eenvoudiger dan ons lief is. Niet dat wij Gods geboden niet kennen, maar dat wij ze niet dóen – en als gevolg van die ongehoorzaamheid de geboden langzaam maar zeker ook niet meer correct kunnen interpreteren – dát is onze nood. Niet dát God zijn geboden verbergt voor ons wordt hier gezegd, maar: God wordt om genade aangeroepen zijn geboden voor ons niet te verbergen. Het is aan Gods vrijheid en wijsheid de genade van zijn geboden van ons weg te nemen, maar dan mogen wij niet berusten, maar veeleer dringend en aanhoudend bidden: verberg uw geboden niet voor mij

Dietrich Bonhoeffer: ‘Meditatie 1939/40 – Psalm 119‘ in ‘Mijn ziel keert zich stil tot God’.

Bron tekst:  Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther-citaten.nl en van deze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)

Bron afbeelding:  Bible SMS – Free Daily Bible Texts

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s