‘Dáárom zal ik U prijzen’…

(…) 41 Toen ​Elisabet​ de groet van ​Maria​ hoorde, sprong het ​kind​ op in haar schoot; ze werd vervuld van de ​heilige​ Geest 42 en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! (Uit Lukas 1)

De lofzang van Maria

En Maria zei: Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich
in God mijn Zaligmaker. (Lukas 1 : 46-47)

Dit woord ontspringt uit brandende liefde en overstelpende vreugde, waarin zich heel Maria’s gemoed en wezen vanuit het binnenste van haar ziel in de Geest verheft. Daarom zegt zij níet: ík verhef God. maar míjn ziel verheft God! Alsof ze wilde zeggen: ‘Mijn hele wezen en bestaan is met ziel en zinnen opgenomen in de liefde van God, in blijde lofzang en in grote vreugde. Daarom kan ik mijzelf niet meer bedwingen en word méér vervuld van Gods lof dan ik ooit zou kunnen uitspreken of uitzingen.

Dit hebben allen ondervonden die met de Goddelijke zoetheid en de Goddelijke Geest als overgoten werden, zodat ze daarvan meer voelden dan ze konden uitspreken. Want dit is geen werk van mensen – God in vreugde te loven! – het is eerder een vreugdevol werkeloos ondergáán en alleen een werk van God, dat met geen woorden geleerd kan worden, maar dat zich echter alleen door de eigen ondervinding laat kennen.

Zoals David in de psalm zegt:Smaak en zie hoe zoet God de Heere is, zalig de mens die op Hem vertrouwt (vgl. Psalm 34  : 9). Eerst spreekt hij over het proeven en smaken, dán over het zien en voelen, omdat je het niet kunt leren kennen zonder het zelf eerst ondervonden en gevoeld te hebben. Maar hiertoe komt niemand, wanneer hij niet in de diepste nood, met heel zijn hart op God vertrouwt. (1)

Maarten Luther: WA 7, 550, 2-18

(1) Opgemerkt AJ:  David en Maria waren beiden jong en onervaren toen God hen riep, maar ze schonken geloof aan het Woord van God en bewaarden dat in hun hart en zij bleven God aanroepen in allerlei omstandigheden en ook in de diepste nood van hun leven vonden zij (daarom) in God een barmhartig Helper en Redder.

Schenk ons Uw trouw Heer,  op U is al onze hoop gevestigd.
(Psalm 33 : 22)

(…) 78 Dankzij de liefdevolle ​barmhartigheid​ van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de ​vrede.
(Uit Lukas 1)

Lezen: Lukas 1 : 46-56, 2 : 29-32 en Psalm 34

(…) 7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals ​Christus​ u heeft aanvaard. 8 Ik bedoel dit: ​Christus​ is een dienaar van de ​Joden​ geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de beloften aan de aartsvaders te vervullen, 9 maar Hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om Zijn ​barmhartigheid, zoals geschreven staat: ‘Daarom zal ik U prijzen onder de heidenen, psalmzingen ter ere van Uw Naam.’ 10 En verder staat er: ‘Verheug u, heidenen, samen met zijn volk.’ 11 En er staat ook: ‘Loof de ​Heer, alle heidenen; prijs Hem, alle volken.’ 12 En verder zegt ​Jesaja: ‘Isaï​ zal een telg voortbrengen: Hij die komt om over de heidenen te heersen; op Hem zullen zij hun hoop vestigen.’ 13 Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en ​vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de ​heilige​ Geest. (Uit Romeinen 15)

Bron citaat: U kunt het dagboek ‘Vrees niet, geloof alleen (ISBN 978 90 331 3019 9) kopen of bestellen bij uw favoriete christelijk boekhandel of via Uitgeverij Den Hertog-Houten

Wilt u Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther-citaten.nl en van deze website: http://www.maartenluther.com (contact op de homepage).

Bron afbeelding:  Daily-Bible-Verse-net

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s