Er is maar één Evangelie…(II)

(…) 17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging
van ​Christus*.
 (Uit Romeinen 10)

Hervorming herdenken

Maar wanneer Deze, de Geest der waarheid, komen zal, zal Hij u in alle waarheid leiden’ (Johannes 16:13, weergave DB 1545).

(…) “Wij bezitten nu de geschriften [lett.: de profetie] van de apostelen en daaruit verkondigen wij de ware leer der zaligheid. Het is nu niet meer nodig wonderen te doen om deze leer te bevestigen*. Want deze werden in het begin gegeven, zodat dáárdoor de nieuwe leer van de apostelen bevestigd zou worden (vgl. Markus 16 : 20, Johannes 20 : 9, Handelingen 2 : 43, 2 Korintiërs 12 : 12).

Wij zijn echter niet met een nieuwe prediking gekomen, maar hebben juist de oude reeds bevestigde leer van de apostelen weer teruggebracht. Ook hebben wij geen nieuwe Doop, geen nieuw Avondmaal, geen nieuw Onze Vader, en geen nieuwe Geloofsbelijdenis gemaakt.

Werkelijk, we hebben van niets nieuws in de christenheid willen weten, maar alleen voor het behoud van het oude, dat ons door Christus en de apostelen is overgeleverd, willen strijden en ijveren. Zodat, waar wij alles met mensenleer verduisterd hebben gevonden, ja, dik onder het stof en onder de spinnenwebben en met drek en vuil van ongedierte besmeurd, bovendien in het slijk gegooid en vertrapt, dáár hebben wij deze oude leer door Gods genade weer tevoorschijn gebracht.

Deze hebben we van vuil gereinigd, het stof afgeveegd, de roest weggeschuurd, en alles zó aan het licht gebracht dat het nu weer heerlijk blinkt en glanst. Iedereen kan nu weer zien wat Evangelie, geloof, Doop, Avondmaal, sleutels, gebed en alles is, en ook waarom Christus het aan ons heeft gegeven en hoe wij het tot zaligheid zullen gebruiken.”

Maarten Luther: Das XVI. Kapital S. Johannis ausgelegt, 1539. Vgl. WA 46, 62, 23 – 63, 2

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther-citaten.nl en van deze website: http://www.maartenluther.com (contact op de homepage)

* Zie/lees hierbij ook Handelingen 28 : 23-31 in vergelijk met wat Paulus in 2 Korintiërs 12 : 12 aan de ‘heidengemeente’ te Korinthe voorhoudt. De wonderen zoals de apostelen die mochten doen ter bevestiging van hun Evangelie-verkondiging en tevens het gezag van hun apostolaat  is inderdaad ‘toenmalig’ geweest en heeft geen herhaling (gekend), wat nog niet betekent dat God in onze levens zal nalaten wonderlijk te handelen en geen wonderen doen gebeuren. Het leven van Corrie ten Boom en haar familie, bijvoorbeeld, getuigt daarvan. 

(…) 13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. 14 Bewaar door de heilige Geest, Die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd. (Uit 2 Timoteüs 1)

Bron afbeelding:  Facebook King James Bible

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s