Wanneer we Gods Woord niet ter harte nemen…

Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” (Uit Lukas 16)

We hebben na WO II kunnen zien en meemaken in de westerse wereld, dat waar het eerbiedig verkondigen van en luisteren naar Gods Woord afneemt (en het is nog maar de vraag waar het probleem begint – bij eerbiedige verkondiging of bij het eerbiedig luisteren) de samenkomsten minder bezocht worden en de gemeenten/kerken gaan leeglopen en ook dat de bederfwerende werking van de gemeenten van Jezus Christus in de samenleving afneemt.  Dan zien we kerk en samenleving in een neerwaartse spiraal raken. Dat begon er al mee dat waar we Gods hand niet meer (leren) ontdekken en zien in ons leven en in de samenleving en in het samenleven en tegenstreven van de volken, alles om economie en (strategische) hegemonie gaat draaien. We hebben dat op dramatische wijze gezien in m.n. ook de manier waarop de (zieken)zorg zich heeft ontwikkeld en hoe daar alles meetbaar gemaakt moest worden. Als vanzelf kwam – met de stijgende welvaart en na de roerige revolutionaire jaren zestig* – een prestatie-maatschappij en een 7×24 uur economie zich aan ons opdringen, waar dan ‘als vanzelf’ ook steeds minder plaats is voor de rust van de zondag en het gunnen van een rustige zondag aan de slaven van zo’n prestatie-maatschappij. Alles moet gemeten worden en onze inzet en ons werk zijn niet meer eerst en vooral gebaseerd op (goed) vertrouwen maar op meten en weten en (statistisch) aantonen en daaraan verbinden we onze positieve of negatieve waardering van onze medemensen…

* Een revolutie die ons mensen juist de grootste vrijheid en zorgeloosheid moest gunnen en gaan bezorgen…

Maar in Gods koninkrijk – dat ons zeer nabij is en zelfs onder en in ons is door de heilige Geest! – daar verwachten we toch een andere orde en gang van zaken. Helaas niets is minder waar! Ook daar heeft meten en weten en statistiek zich aan ons weten op te dringen. En ze verdringen Gods Woord en ons vertrouwen daarop! Heel duidelijk bleek dat helaas ook opnieuw weer op een bepaalde manier vanochtend aan het begin van de samenkomst van onze gemeente. We hebben namelijk tegenwoordig de goede zorg en het vertrouwen hebben in elkaar allereerst zelf goed te organiseren. En daarom komt een comité van drie vrouwen ons nu direct na het officiële/ambtelijke begin van de dienst daarover inlichten. (1) Groter blijk van geen vertrouwen hebben in Gods Woord kunnen ze ons dáár en op dát moment (*) niet geven! Nee, tegenwoordig moeten we alles zelf eerst goed organiseren en veiligstellen en dan pas kunnen we vertrouwen hebben dat we beter en veiliger samenleven zullen met elkaar.

We handelen daarmee vergelijkbaar met het vroegere volk Israël, dat zichzelf ook met  middelen, zoals ook de andere volkeren die hadden, zich wilde veiligstellen tegen allerlei gevaar en daarmee hun God als hun Koning en Beschermheer – Die hen uitdrukkelijk anders geboden had – passeerden en bedroefden. En zo is het ook in de gemeenten/kerken van nu: hoe minder vertrouwen in Gods Woord hoe minder vertrouwen op het werk van de Geest, hoe meer we alles moeten organiseren en beveiligen, niet alleen om ons te beschermen tegen de boze buitenwereld maar vooral ook tegen elkaar! Dat was in Israël – Gods eigen volk! – dus ook al aan de orde!

Onze Heer Jezus Christus echter, Die zette in Zijn optreden – tegenover die alleen zichzelf bedruipende egoïstische rijken van zijn tijd – niet een comité van mensen aan het werk, om de rijken onder Gods volk tot een andere instelling en praktijk te brengen, maar Hij wilde hen brengen onder het Woord, dus onder Zijn beslag!  Hij heeft Zijn (eenvoudige) discipelen met dat Woord – Hij is het Woord Zelf – ‘dat boze geslacht’ (in Israël) en de ‘boze buitenwereld’ ingestuurd. En dat Woord – dat zij aan ons en de hele wereld verkondigd hebben – dat zal naar Zijn belofte met hen zijn – (hen=de discipelen/apostelen!) – tot aan de voltooiing van deze wereldtijd.

(*) Jesaja 56:7 en Marcus 11 : 17Mijn huis zal een bedehuis heten… (Zie ook de meditatie onderaan)

(1) Als het nodig is dat er op dat gebied iets gedaan/georganiseerd wordt dan kan daar na de beëindiging van de dienst of beter nog op een gemeente vergadering en in het kerkblad aandacht aan worden gegeven en als men vreest dat het dan bij de jongeren onderbelicht blijft, dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders/ouderen thuis of bij andere gelegenheden daar aandacht aan te geven.

Meditatie van vanochtend (20-10-2019, checkluther.com)

Lezen: Filippenzen 4:1-9, tekstvers voor meditatie: vers 6

Paulus zegt dit ons, zodat niemand zal denken: ‘Laat alles maar gaan zoals het gaat, laat God maar zorgen,’ en daarom zelf niets doet, maar lui en biddeloos wordt. Als het zo met je gesteld is, zal je binnenkort wel een klap krijgen dat je omrolt en ineens zorgen genoeg hebt.

De mens heeft immers een strijd op aarde! Het is juist ook goed dat wij door zorgen overvallen worden, want daardoor worden wij gedreven en gedrongen tot het gebed. De apostel heeft niet voor niets deze twee dingen met elkaar verbonden:

Weest in geen ding bezorgd, én, maar laat uw begeerten in alles,
door bidden en smeken bekend worden bij God.

Hij wijst ons hiermee aan dat ons veel overkomt wat ons bezorgd maakt, maar dat wij ondanks dat, toch onbezorgd zijn, omdat wij door bidden en smeken alles wat ons ontbreekt aan God bekend maken en Hem erom bidden.

Maarten Luther: Adventspostille 1522, vgl. WA 10.1.2, 182, 20-30

Bron tekst:Uit de diepten roep ik tot U. Dagboek bij de Bijbel‘ (uitg. Den Hertog, Houten)

Bron afbeelding:  Pinterest (Pin on Bible Versus)

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s