Brief, zegel en bevel… (II)

(…) 19 Het is God die door ​Christus​ de wereld met Zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van ​Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens ​Christus​ vragen wij: laat u met God verzoenen. 21 God heeft Hem die de ​zonde​ niet kende voor ons één gemaakt met de ​zonde, zodat wij door Hem ​rechtvaardig​ voor God konden worden. (Uit 2 Korintiërs 5)

De Evangelieverkondiging, van de apostelen aan de ‘heidenen’, hen dopen en samen met hen het Avondmaal vieren in de (ter plaatse gevormde) gemeente van Jezus Christus, en m.n. de plaats van de doop daarin zouden we met onderstaande woorden kunnen omschrijven om de plaats van de doop daarin te verduidelijken.

Mensen het goede nieuws dat wij u verkondigen dat is dat onze grote Koning alle mensen en dus ook ons allen – jong en oud! – zoals wij hier aanwezig zijn, heeft vrijgekocht uit de slavernij waarin wij verkeerden. Wij zijn niet langer slaven meer, want de prijs die voor ons is betaald, is zo hoog geweest dat het aan iedereen duidelijk kan en moet zijn dat onze oude slavenmeester geen enkel recht meer op ons kan doen gelden. Onze Koning heeft Zijn Zoon gestuurd om die prijs voor ons te betalen en onze oude slavenmeester had het nakijken, want toen de prijs betaald was heeft onze Koning Zijn Zoon aan Zijn rechterhand gezet om nu over alle vrijgekochten te heersen als Koning.

En nu stuurt hij ons apostelen als Zijn gezanten om ieder dit goede nieuws bekend te maken en op te roepen om een nieuw bestaan te beginnen dat past bij wie onze nieuwe Meester/Koning is.  Wij mogen ieder het zegel opdrukken dat de Koningszoon ons ter hand heeft gesteld. Het is een zegel waarmee Hij garandeert dat u altijd bij de Koning terecht zult kunnen en dat Hij, als Koningszoon, voor u zal instaan bij onze Koning.

Onze Koning zal u vanwege dit stempel ontvangen en aanhoren en behandelen als Zijn kinderen, ja, alsof u Zijn eigen Zoon bent. Laat u dus dit stempel opdrukken, dit kost u niets en u hoeft er niets voor te doen of mee te brengen, maar het zorgt ervoor dat u direct en altijd weer met een gerust en verzekerd hart – alsof u Zijn eigen Zoon bent – zult kunnen aankloppen bij en spreken met onze Koning.

Laten daarom degenen die zich dit zegel willen laten opdrukken nu maar naar voren komen zodat wij ze van dit zegel kunnen voorzien.

Nu u zich dusop grond van wat wij u hier in Zijn Naam verkondigd hebben en vanwege het u opgedrukte zegelin de vrijheid weet gezet en u dus beseft dat u niet meer leeft onder het recht en het bewind van onze oude slavenmeester en u dus ook niet meer naar zijn eisen en bevelen hoeft te luisteren en te handelen, roepen wij u op om helemaal te breken met uw oude manier van leven en wel door te gaan leven naar wat de Zoon van onze Koning ons bekend heeft gemaakt over het leven zoals dat aan het hof van Zijn Vader de (liefdes)eis en gewoonte is. Onze koning en Zijn Zoon zijn geen leugenaar en bedrieger zoals onze oude slavenmeester: U bent gered uit de handen van uw oude meester en u bent nu eigendom van ons Koningshuis, u mag leven als Koningskinderen. Niemand kan u dat meer afnemen!

En alhoewel wij nu in ons bestaan hier op deze aarde nog niet direct zo liefdevol en vrij en onbelemmerd zullen kunnen leven als later aan Zijn hof, zoals ons dat is ons toegezegd, toch kunt en dient u met dat nieuwe leven naar Zijn wil in uw huidige bestaan al wel beginnen door u af te wenden van de dingen die u gewend was om te doen en te vereren in uw vroegere slavenbestaan, en door uw oor steeds weer te luisteren te leggen bij het onderricht dat wij van Zijn Zoon ontvangen hebben en dat wij aan u zullen doorgeven.

Dat onderricht en het nieuwe leven dat daar bij hoort, dat ontvangt u wanneer u gaat samenleven met al die mensen die zich al eerder of zojuist hebben laten dopen. Alleen zó – samen met hen – zult u in staat zijn om te gaan begrijpen wat uw vrijgekocht zijn allemaal behelst en hoe dat nieuwe leven aan te leren en in praktijk te brengen valt. Dat lukt u dus beslist niet zonder het onderricht van onze Koning en alles wat wij u daarover bekend zullen maken en ook niet zonder al die anderen.

Dat samen onderricht en versterking ontvangen, dat doet u vooral ook door wekelijks samen te komen voor het nodige onderwijs en ook door daar dan met elkaar een door de Zoon bevolen maaltijd te houden. Hij heeft ons belooft in die samenkomsten ook altijd middels Zijn Gezant daarbij aanwezig te zullen zijn, zodat u daar ook werkelijk allemaal door een lid van ons Koningshuis (‘Koninklijke Familie’) aangemoedigd en versterkt zult worden.

En, tot slot, nogmaals, wat Hij ons gezegd en belooft en bevolen heeft, dat is allemaal geheel vast en zeker, daarvan kunt u zich steeds weer overtuigen wanneer u blijft bij het Woord van onze Koning, dat u door ons verkondigd is en wordt.

Zie ook:  Brief, zegel en bevel…(I) en Wat te doen op ‘Grote Verzoendag’…

(…) 1 Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de ​goedheid​ die hij U bewijst niet tevergeefs zijn. 2 God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister Ik naar je, op de dag van de redding help Ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding. (Uit 2 Korintiërs 6)

Bron afbeelding:  SlidePlayer

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s